BRIGA O LOVIŠTU NAŠ JE PRIORITET :: Semberija INFO ::

 

BRIGA O LOVIŠTU NAŠ JE PRIORITET


Lovačko udruženje „Semberija“ iz Bijeljine osnovano je 1919. godine. Sa skoro 1.000 članova predstavlja jedno od najbrojnijih lovačkih udruženja u Republici Srpskoj i BiH. Pored aktivnih, zaslužnih i počasnih lovaca imaju i veliki broj podmlatka i pripravnika. Svake godine, polaganjem lovačkog ispita, 30-tak novih lovaca dobija status aktivnog lovca u LU „Semberija“. Udruženje je organizovano kroz 17 lovnih sekcija i pokriva površinu od 42.000 hektara lovišta.
 
-Kod mnogih ljudi preovladava pogrešan stav po kojem se lovci doživljavaju isključiva kao ubice divljih životinja. A to nije tako. Većina naših aktivnosti je usmjerena na uzgoj i zaštitu životinjskog svijeta, te izgradnju i održavanje lovno-tehničkih objekata. Samo desetak procenata naših aktivnosti se odnosi na organizovan izlov divljači, po standardima i propisima Lovačkog saveza RS i nadležnog ministarstva“, kaže Vasilije Savić, predsjednik LU „Semberija“.
 

Na lovištima, kojima gazduje LU „Semberija“, lovnu osnovu - kao osnovna sitna divljač čine fazan, zec, prepelica, divlja patka i divlji golub, a kao krupna divljač- lane, srna i srndać. Na području Suvog Polja LU „Semberija“ upravlja kompleksom, površine skoro 25 hektara. Tamo je smještena fazanerija na kojoj se nalaze inkubatori, kao i svi neophodni objekti za uzgoj i čuvanje matičnog jata, te fazanskih pilića, sve dok ne stasaju za puštanje u lovište. U fazaneriji je samo ove godine proizvedeno oko 13.000 fazanskih pilića, od kojih se jedan dio pušta u lovišta LU „Semberija“, a drugi dio prodaje drugim lovačkim udruženjima.
 
Lovci „Semberije“ su odlučili da nakon stotog rođendana Udruženja veću pažnju posvete izgradnji i održavanju infrastrukture lovišta. Od 17 lovnih sekcija ovog udruženja većina njih raspolaže lovačkim kućama koje pružaju optimalne uslove za funkcionisanje na terenu. Reprezentativne lovačke kuće imaju u Obarskoj, Gornjem Magnojeviću, Ljeljenči, Popovima, Dvorovima, a pri kraju su radovi na lovačkoj kući u Amajlijama. Na području lovišta je u funkciji skoro 400 čeka.
 
U LU „Semberija“ su zadovoljni saradnjom sa nadležnim Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi RS. Zahvaljujući tome, tokom prethodnih nekoliko godina, je u mnogim segmentima poboljšano funkcionisanje LU „Semberija“, doprinoseći da i dalje ostaju jedno od najbrojnijih, najorganizovanijih i najvitalnijih lovačkih udruženja na području RS i BiH.
 


Uklanjanje predatora
 
-Naša je stalna obaveza uklanjanje predatora. Tu nema lovostaja. Najzastupljeniji predatori na našem području su lisica, kuna a sve češće se pojavljuje šakal. Stručnjaci kažu da kod nas dolazi sa područja Rumunije, da putuje uz vodotokove i nastanjuje se u blizini deponija“, kaže Vasilije Savić.
 

Semberija info