Uslovi korišćenja :: Semberija INFO ::

Uslovi korišćenja

PRAVILA KORIŠĆENJA

Dobrodošli na www.semberija.info, internet portal Javnog informativnog i izdavačkog preduzeća „Semberija i Majevica“ Bijeljina (u nastavku teksta JIP „SIM“  Bijeljina), izdavača "Semberskih novina", koje izlaze više od 40 godina. 

JIP "SIM" vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala pod uslovima koji se navode u daljem tekstu. Svakim pristupom portalu semberija.info, smatra se da je posjetilac ili korisnik upoznat sa svim pravilima i eventualnim rizicima koji nastaju iz korišćenja ovih veb strana, kao i da ih u cijelosti prihvata.

AUTORSKA PRAVA 

JIP "SIM" Bijeljina vlasnik je autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod) koji su objavljeni u štampanom izdanju "Semberskih novina" ili u elektronskom izdanju www.semberija.info

Prenošenje tekstova ili dijelova tekstova, dozvoljeno je samo u obimu od maksimalno 600 slovnih znakova i to ISKLjUČIVO SA POČETKA TEKSTA -  osim u slučaju kad je sa JIP "SIM" postignut dogovor o drugačijim uslovima.

Prilikom ovakvog prenošenja obavezno je navođenje izvora (Izvor: semberija.info) ispod naslova, i stavljanje linka na kraju sa usmerenjem na originalni tekst, naznakom ”Cijeli tekst pročitajte na”: (link). U slučaju prenošenja iz printanog izdanja "Semberskih novina" obavezno je navođenje izvora (Izvor: Semberske novine).

U slučaju prenošenja teksta ili informacija iz teksta, kao i fotografije suprotno navedenim pravilima, JIP "SIM" zadržava pravo da, u skladu sa Zakonom,protiv prekršioca pokrene sudski postupak radi zaštite autorskih i drugih srodnih prava i nadoknade štete. 

PRIMJEDBE POSJETILACA I KORISNIKA 

jJIP "SIM" će odmah razmotriti primjedbe posjetilaca ili korisnika koji smatraju da im je objavljivanjem sadržaja na našem portalu povrijeđeno sopstveno autorsko pravo. U slučaju da se utvrdi da se radi o povredi autorskih prava, tekst, fotografija ili video biće skinuti sa portala.

LINKOVI NA DRUGE VEB STRANICE

JIP "SIM" ne snosi odgovornost za sadržinu veb stranica izvan svog portala. 

OGLAŠAVANjE

JIP "SIM" nije odgovoran ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu, jer se radi o poslovnom odnosu između posjetilaca ili korisnika portala i oglašivača.

IZMJENE I DOPUNE

JIP "SIM" može u svako doba izmeniti dopuniti Pravila.