ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 25.06.2024. :: Semberija INFO ::

 

ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 25.06.2024.


ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 25.06.2024.
 
 
РЈ/Пословница Електроенергетски објекат  
Подручје без напајања

 
Вријеме прекида испоруке
Почетак    Завршетак
Угљевик (Лопаре)  ТС Мртвица 1 НН излаз – бр.2 08:30  
14:30

 
Угљевик  ТС Тутњевац 2 НН  излаз – бр.1 08:30 14:30
БН/Јања ТС 10/0,4 kV
Бјелошевац-4
Средња мала 09:00 14:00
Власеница
TT Шековићи
ДВ 10 kV Папраћа 
из ЧТС 35/10 kV
Шековићи
Насеља: Удбина
Жељезник,
Савића Поље,
Победарје,
Браинци, Добрић,
Корјен,
Калабаче, Башићи,
Видаковићи,
Папраћа, Павловићи,
 Зидоње и Ашћерићи
10:00 13:00
Власеница
TT Шековићи
ДВ 10 kV Власеница 
из ЧТС 35/10 kV
Шековићи
Насеља: Подшупљака,
Сучани,
Бјелашница, Тупанари,
Јаковице, Стрмица,
Плазаче, Тупанари,
Врело и дио насеља
Тишча
13:00 16:00
Бијељинљ ТС10/04KV Д.Загони
1 нн излаз 1
Подручје села Д.
Загони
11:30 14:30
Бијељинљ ТС10/04KV Патковача
 2 нн излаз 1
Дио улице Српске Војске 8:00 11:00