VIC DANA: Pita Perica mamu :: Semberija INFO ::

 

VIC DANA: Pita Perica mamu


Pi­ta Pe­ri­ca ma­mu: - Ma­mi­ce, šta to zna­či ra­z­mje­na mi­šlje­nja?

A ma­ma mu obja­šnja­va: - To ti je kad ta­ta do­đe u ku­hi­nju sa svo­jim mi­šlje­njem, a iza­đe s mo­jim.