Obuka transormacionih politika :: Semberija INFO ::

 

Obuka transormacionih politika


U Etno-selu „Stanišići“ 16. i 17. aprila biće održan peti modul Obuke transformativnih politika, koji se organizuje u okviru projekta ,,Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada”. Obuka je dio aktivnosti koje u okviru projekta provode Fondacija Infohouse iz Sarajeva i Fondacija „Lara“ iz Bijeljine, a koji finansira Evropska unija.
 
Tokom prethodna četiri modula obuke, koji su održani od decembra prošle do aprila ove godine, učesnice/i iz osam privrednih subjekata iz cijele BiH (Sport Vision, AD Vodovod i kanalizacija Bijeljina, Aerodrom Sarajevo, Telemach, Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta, GS TMT Travnik, Srednjoškolsi centar Hadžići, Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Sarajevo) imalo je priliku pored ostalog učiti o međunarodnim standardima ljudskih prava i ljudskih prava žena, ljudskim pravima u području rada, ravnopravnost polova  u radu, EU Direktivi o dužnoj pažnji za održivo poslovanje, praksi u EU zemljama, rodno osjetljivim politikama upravljanja, politikama i alatima za zaštitu od diskriminacije.
 
Nakon provedene obuke, u preduzećima koja su uključena u projekat biće izvršena procjena potreba i izgradnje kapaciteta, te će dobiti priliku da razviju integrativne i transformativne akcije (politike, protokole, mehanizme i sl.) za rješavanje štetnih uticaja na radna ljudska prava.