Stare blokade i u novoj godini :: Semberija INFO ::

 

Stare blokade i u novoj godini


Javna nabavka Dezinsekcije na području Grada Bijeljina, ovoga puta za 2023. 2024. i 2025. godinu (zaprašivanje komaraca), najnovija je meta opstrukcija nesavjesnih učesnika postupaka javnih nabavki..
 
Gradska uprava Grada Bijeljina je odmah po donošenju Plana javnih nabavki za 2023. godinu izradila Nalog za pokretanje ove javne nabavke i pokrenula je, da bi čitav proces bio završen blagovremeno, ali je firma „COSMOSOL-GROUP“ D.O.O. Sarajevo uložila žalbu na tendersku dokumentaciju, bez ikakve namjere da ta žalba bude uvažena. Ovo se može tvrditi uzimajući u obzir činjenicu da nisu uplatili naknadu za pokretanje žalbenog postupka pred Kancelarijom za razmatranje žalbi, što je tu žalbu učinilo neurednom i, kao takva, automatski je odbačena, odnosno, nije ni uzimana u obzir. Kancelarija za razmatranje žalbi zatražila je od ovog žalioca da dopuni žalbu propisanom naknadom u propisanom roku, ali ova firma nije ispunila taj zahtjev.
 
Dakle, žalba je uložena bez namjere da bude usvojena, što može značiti jedino da je njena svrha zapravo bila samo da postupak javne nabavke odloži, odnosno, blokira što više.
 
Gradska uprava Grada Bijeljina ponavlja da žalbe same po sebi nisu problem kada su iskrene i utemeljene u zakonu, ali ovakvi neiskreni postupci, iza kojih vjerovatno stoje sitni politički interesi, ne sabotiraju samo poslove javnih nabavki, već i sve naše građane koji trpe štetu, jer se odlažu ili onemogućavaju radovi ili usluge iz javnih nabavki. 
 
Ometanje ove konkretne javne nabavke nikako ne može biti shvaćen kao bezazlen, jer se onemogućava pravovremeni larvicidni tretman komaraca, odnosno uništavanje njihovih larvi, a u toplim danima dolazi do ubrzanog razvoja larvi komaraca, koji mogu našim sugrađanima da prenesu razne bolesti, od kojih neke mogu imati čak i fatalan ishod po život žrtve.
 
Gradska uprava saopštava da će istrajati u načelima transparentnog i zakonitog provođenja svih procedura, a jedan od vidova pospješivanja transparentnosti našeg rada jeste i upoznavanje građana sa svim opstrukcijama na koje nailazimo svakodnevno i čije posljedice se odražavaju na živote svih građana.
 
Detalji o blokadi opremanja dječijeg vrtića „Đurđevak“ u Ulici Jovana Dučića kod Saborne crkve, izazvanoj ulaganjem žalbe, biće objavljeni u narednom saopštenju.