EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 07.07.2024. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 07.07.2024.


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 07.07.2024.
 
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat  
Područje bez napajanja

 
Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Vlasenica
TT Milići

 
DV 10 kV Derventa
DV 10 kV Podgora
DV 10 kV Pilana
DV 10 kV Milići
DV 10 kV Vukovići
Kompletan konzum
Opštine Milići koji se
napaja sa ČTS 35/10 kV
Milići
10:00 11:00
Vlasenica
TT Milići

 
DV 10 kV Alfa Trejd Trafo područja u gradu:
Milići 1, Milići 4,
Milići 12 , Benziska,
Pavkovići , Jovac
10:00 12:00
Vlasenica
TT Milići

 
DV 10 kV Bohem  
Sela:N. Kasaba, Kaldrmica,
Gornja i donja
Mahala, Cerska, Hasanovići,
Gušteri, Velići,
Muškići, Gobelje, Maćesi,
Grbići,
Ćehajići i Miladinovići
12:00 14:00