SEVOI GRUPA BEOGRAD U SARADNJI SA SEVOI GRUPOM BANJA LUKA, SEVOI ZAGREB I AKADEMIJOM TEHNIČKO-UMETNIČKI STRUKOVINIH STUDIJA BEOGRAD :: Semberija INFO ::

 

SEVOI GRUPA BEOGRAD U SARADNJI SA SEVOI GRUPOM BANJA LUKA, SEVOI ZAGREB I AKADEMIJOM TEHNIČKO-UMETNIČKI STRUKOVINIH STUDIJA BEOGRAD


ORGANIZIRA MEĐUNARODNO SERTIFIKOVANO ŠKOLOVANJE ZA RUKOVODIOCE FUK-A I INTEGRACIJA SA ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI (GDPR)
 
ZA FAKULTETE, AKADEMIJE, VISOKE I SREDNJE ŠKOLE LOKALNU SAMOUPRAVU, SUDOVE I SVE BUDŽETSKE KORISNIKE
 
Budite uspješni i postanite lider
 
01.12. - 02.12. 2022.god. na Zlatiboru, Hotel Mona
 
U nastavku se informišite o rasporedu dvodnevnog stručnog školovanja za 2022. godinu.

 
DVODNEVNO ŠKOLOVANJE
 
U nastavku se možete detaljnije informisati o akreditovanom školovanju u trajanju od 2 dana. Nakon uspešno položenog ispita kandidat stiče uslov za izdavanje stručnog Sertifikata (sertifikat je važeći u celoj EU), kao i uverenje o pohađanju seminara o GDPR-u
 
KOME JE NAMIJENJENO ŠKOLOVANJE
 
RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I ČLANOVI TIMA ZA FUK
 
MANAGERU GDPR-a ILI LICU ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
 
NAČIN REALIZACIJE
 
Predavanje će se realizovati interaktivnom PPT prezentacijom, diskusijom i vežbom, u trajanju od dva dana, i dvočasovne radionice za rad u aplikaciji (FUK I GDPR), nakon čega sledi polaganje ispita.
 
Posle uspešno položenog ispita nakon prisustvovanja edukaciji kandidat će steći uslov za izdavanje sertifikata pod nazivom RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (ispunjen zahtev za izdavanje sertifikata važećeg u celoj EU) i UVERENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA IMPLEMENTACIJU I UPRAVLJANJE GDPR-om.
 
PREDAVAČ NA ŠKOLOVANJU JE
 
Dr. Željko Krpan, eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, sa iskustvom od preko 1.000 polaznika školovanja u državama regiona, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti, Predsednik uprave SEVOI GRUPACIJE i direktor SEVOI GRUPE D.O.O. Beograd, specijalizovan za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje i GDPR. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa više od 1100 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Srbija, Republika Srpska, Republika Hrvatska, Crna Gora, Federacija BiH).
 
GOST PREDAVAČ NA ŠKOLOVANJU JE
 
Ana Kantolić, bacc. inf, upravni pravnik; Menadžer za GDPR; EOQ menadžer kvaliteta ISO 9001, Međunarodno priznati stručnjak za restrukturiranje, sa nekoliko desetaka izrađenih GDPR projekata, od čega veći broj i u Republici Srbiji
 
Profesor Dr. Vera Petrović; primer dobre prakse Finsijskog upravljanja i kontroli (FUK-a)
 
OSPOSOBLJNOST KANDIDATA NAKON ZAVRŠENOG ŠKOLOVANJA
 
FUK:
 
Praćenje i ocenjivanje celokupnog sistema unutrašnje kontrole
 
Izrada procesne orijentacije organizacije
 
Izrada registra rizika i procenjivanje rizika
 
Koordinacija razvoja i sprovođenja programa unutrašnje kontrole
 
Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji
 
Osiguravanje da su zaposleni upoznati sa primenjivim politikama poslovanja, da dobijaju odgovarajuću obuku na području unutrašnje kontrole
 
Izveštavanje prema zahtevima internih i eksternih korisnika
 
PREZENTACIJA FUK-a NA SOFTVERSKOJ APLIKACIJI
 
GDPR:
 
Snimak stanja organizacije (intervjui po sektorima)
 
Izrada prateće provedbene dokumentacije (politike, kodeks, izjave, formulari)
 
Evidencije o radnjama obrade
 
Obaveze rukovalaca i obrađivača vezano za Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 
Prava Lica koja se obrađuje vezano za Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 
Integracija GDPR-a u sistem unutrašnjih kontrola
 
PREZENTACIJA GDPR-a NA SOFTVERSKOJ APLIKACIJI
 
Kotizacija za polaznike:
 
ZA JEDNU OSOBU: 30.000,00 rsd + PDV
 
ZA DVE OSOBE: 50.000,00 rsd + PDV
 
POLAGANJE STRUČNOG ISPITA I IZDAVANJE MEĐUNARODNOG SERTIFIKATA ZA RUKOVODIOCA FUK-a: 18.000,00 rsd +PDV
 
UVERENJE O ZAVRŠENOM STRUČNOM SEMINARU ZA LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI GRATIS
 
SVI POTENCIJALNI POLAZNICI KOTIZACIJE MOGU DA PLATE U SVOJIM ZEMLJAMA PO PREDRAČUNU DOMICILNIH FIRMI
 
Više o školovanju s mogućnošću prijave možete pronaći na našem web portalu
 
VIŠE INFORMACIJA NA [email protected] ili na tel. + ‪387 65 229 81‬
 
Smeštaj:
 
Cena jednokrevetne sobe iznosi: 11.868 RSD
 
Cena dvokrevetne sobe iznosi: 16.450 RSD
 
Cena trokrevetne sobe iznosi: 23.970 RSD
 
U cenu nije uključena boravišna taksa i osiguranje
 
Smještaj za korisnike takođe možete pogledati na web stranicama hotela
 
Radujemo se saradnji s Vama!