Ognjen Rankić, mladi asistent na Fakultetu poslovne ekonomije, o svom putu obrazovanja i radnom mjestu govori za ,,Semberija info’’ :: Semberija INFO ::

 

Ognjen Rankić, mladi asistent na Fakultetu poslovne ekonomije, o svom putu obrazovanja i radnom mjestu govori za ,,Semberija info’’


Ognjen Rankić iz Bijeljine, mladi asistent na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini, o svom putu obrazovanja i radnom mjestu govori za ,,Semberija info’’

Rankić: Put do mog radnog mjesta su moje ocjene i javni konkursZavršio sam Fakultet poslovne ekonomije u Bijeljini, smjer Poslovna informatika. Moj akademski uspjeh tokom studiranja odražava se u prosjeku ocjena od 9,85. Put do trenutnog radnog mjesta pronašao sam prijavom na raspisani konkurs. Kroz akademsko usavršavanje sticao sam znanje iz oblasti poslovne informatike, stvarajući osnovu za razumijevanje kako informacione tehnologije doprinose poslovnim procesima. Ova prilika omogućila mi je primjenu stečenog znanja i vještina u stvarnom poslovnom okruženju. Rad na konkretnim projektima i saradnja sa stručnjacima u industriji predstavljaju izazov koji me motiviše da stalno unapređujem svoje vještine i doprinosim timskim ciljevima. Spreman sam na kontinuirano učenje i prilagođavanje promjenama kako bih ostvario pozitivan uticaj na radnom mjestu i pomogao uspjehu tima’’, ovako svoju životnu priču za ,,Semberija info’’ predstavlja Ognjen Rankić, koji je svoju profesionalnu karijeru na Fakultetu poslovne ekonomije započeo na radnom mjestu asistenta.Kako se snalazite na radnom mjestu, s obzirom da je ovo Vaš prvi posao, ali vrlo odgovoran i zahtjevan? 
-Rad na Fakultetu poslovne ekonomije doživljavam kao izuzetno inspirativno i ohrabrujuće iskustvo. Naš fakultet se izdvaja visokim standardima obrazovanja, pružajući studentima obimno znanje iz oblasti poslovne ekonomije. Impresioniran sam predanim radom nastavnog osoblja koje s ljubavlju prenosi svoje znanje na studente. Ovaj kolektiv je, zaista, poseban. Kolegijalnost i timski duh stvaraju atmosferu u kojoj se osjećam da sam dobrodošao, a saradnja s kolegama donosi dodatnu vrijednost mom profesionalnom iskustvu. Otvorenost za dijeljenje ideja, zajednički rad na unapređenju nastave i podrška međusobnom profesionalnom razvoju čine rad na fakultetu posebnim. Ponosan sam što sam dio ove obrazovne zajednice koja, ne samo da teži visokim akademskim standardima, već i gradi pozitivno i podržavajuće okruženje za sve zaposlene.

Rad na fakultetu je zahtjevan ima li treme?
-Uzimajući u obzir dinamičnost radnog okruženja na fakultetu, svakodnevno se suočavam sa različitim zadacima koji iziskuju visok nivo odgovornosti i predanosti. Postoji potreba za stalnim prilagođavanjem novim informacijama i metodama, što čini radno iskustvo zahtjevnim, ali izuzetno stimulativnim. Rokovi znaju biti izazovni, ali moj pristup poslu je orjentisan na sistematičnost i efikasnost, a ne na osjećaj treme. Vjerujem da je ključno održavati balans između profesionalnog angažmana i ličnog blagostanja, što mi pomaže da se nosim sa izazovima, bez suvišnog stresa. U radu s kolegama primjećujem uzajamnu podršku i timski duh koji čini fakultetsku zajednicu posebnom. Svjestan sam da je rad na fakultetu dinamičan proces koji podrazumijeva stalno učenje i prilagođavanje  i to me dodatno motiviše da kontinuirano radim na sopstvenom profesionalnom usavršavanju. Bez obzira na izazove, svaki dan na fakultetu predstavlja priliku za rast i doprinos, čineći radno iskustvo izuzetno ispunjavajućim.

Kakva je saranja sa starijim kolegama?
-Saradnja sa starijim kolegama na fakultetu je, zaista, izuzetna. Oni, sa svojim bogatim iskustvom, uvijek su spremni da podijele svoje znanje i pruže podršku. Osjećam se privilegovan što sam dio tima gdje su stariji kolege spremni da mentorišu i dijele svoje stručne savjete. Oni nisu samo kolege, već i uzori koji svojim posvećenjem i entuzijazmom prema radu dodatno motivišu cjelokupni kolektiv. Uvijek su dostupni za konstruktivne razgovore, bilo da se radi o predavanjima, istraživačkim projektima ili savjetima za unapređenje nastave. Njihova otvorenost i spremnost na saradnju čine radno okruženje još boljim i podstiču me da ,,rastem’’ kao stručnjak. Pored toga, prihvatanje u kolektivu je bilo izuzetno toplo. Starije kolege su me dočekale sa oduševljenjem i pružile podršku mom profesionalnom razvoju. Osjećam se kao dio jednog velikog tima gdje je međusobno poštovanje i saradnja ključ uspjeha. Srećan sam što radim sa takvim stručnjacima koji, ne samo da dijele svoje znanje, već i podstiču atmosferu uzajamnog učenja i podrške.

Kakav je bio put, koliko zahtjevan da biste stigli da radnog mjesta?
-Put do trenutnog mjesta na fakultetu bio je izuzetno zahtjevan, ali vjerujem da se svaki napor isplati kada postoji snažna volja i posvećenost. Bio je to izazovan put koji je značio mnogo truda, učenja i odricanja. Međutim, vjerujem u važnost ličnog i profesionalnog rasta, pa sam sa bio motivisan da savladam sve prepreke. Važno je naglasiti da je moj svaki težak trenutak bio prilika za učenje i razvoj. Sposobnost suočavanja sa izazovima i odlučnost da se prevaziđu prepreke bile su ključne za moj napredak. U krajnjem slučaju, uloženi napor pomogao je postizanju ciljeva i sticanju prilike da sada budem dio fakultetskog kolektiva. Uvijek je važno naglasiti da se voljom i upornošću i najteži putevi mogu savladati. Srećan sam što sam imao priliku proći kroz taj zahtjevan put, jer mi je donio vrijedna iskustva i omogućio da postignem svoje profesionalne ciljeve.Ko je bio najveći vjetar u leđa za postizanje cilja?
-Od malih nogu, porodica i prijatelji su bili moj oslonac i neophodna podrška. Međutim, kada razmišljam o ljudima koji su mi bili vjetar u leđa, posebno bih istakao značajnu ulogu moje majke. Moja majka je žena jake volje i neiscrpne snage i ona predstavlja personifikaciju bezuslovne ljubavi. Od najranijih dana, posvetila se mom odrastanju i obrazovanju sa strašću koje me je usmjeravale i inspirisale. Njeno neprekidno zalaganje da pruži najbolje za nas, kako emotivno, tako i materijalno, bilo je ključno za formiranje mog karaktera i vrijednosti. Ona je bila neizmjerno posvećena mom razvoju i obrazovanju, uvijek spremna da me podrži i pruži riječi podrške kada su bile najpotrebnije. Njena snaga i hrabrost predstavljali su izvor inspiracije tokom svih godina. Njena vjera u moje sposobnosti i podrška u svim životnim fazama bili su ključni faktori koji su me vodili ka postizanju mog cilja, konkretno trenutnog mjesta na fakultetu. S obzirom na teškoće sa kojim sam se sretao, njena energija je bila motor koji me pokretao i podsticao da idem naprijed. Osjećam duboku zahvalnost prema njoj i cijeloj porodici, koja je bila uz mene tokom ovog zahtjevnog puta.

Kako Vidite svoju generaciju i generalno mlade koji, u velikoj mjeri, put uspjeha grade na drugi način u odnosu na  Vas -preko politike, obrazovnih ustanova sumnjivih kvalifikacija...
-Gledajući svoju generaciju i mlade uopšte, primijetio sam raznolikost pristupa u izgradnji puta ka uspjehu. Svako od nas ima svoj jedinstveni set vrijednosti, ciljeva i metoda za postizanje ličnih ambicija. Raznolikost puteva koje smo odabrali čini našu generaciju posebnom i bogatom. Poštujem različitost pristupa koje mladi koriste kako bi postigli svoje ciljeve, bilo da se radi o angažovanju u politici, ulaganju u obrazovanje ili traženju alternativnih puteva ka uspjehu, vjerujem da svako ima pravo na sopstveni put. Raznolikost perspektiva i iskustava doprinose bogatstvu naše generacije i omogućavaju nam da učimo jedni od drugih. Putevi se mogu razlikovati, važno je zadržati dostojanstvo u svakom koraku. Poštovanje prema različitim pristupima, kao i tolerancija prema različitim mišljenjima, ključni su za izgradnju pozitivnog i podržavajućeg društva. Svako ima svoju jedinstvenu priču i doprinos koji može dati, a podrška jednih prema  drugima čini nas jačim kao zajednicu.

Da li ste zadovoljni postignutim i kakvi su planovi?
-Trenutno sam zadovoljan postignutim, ali istovremeno osjećam da ima još mnogo prostora za lični i profesionalni rast. Sticanje diplomskog obrazovanja predstavlja prvi korak ka ostvarivanju mojih ciljeva, ali planova i ideja ima još mnogo. Moj trenutni fokus je na završetku master studija, što smatram ključnim korakom ka daljem usavršavanju i specijalizaciji u oblasti koja me posebno zanima. Učenje, istraživanje i proširivanje znanja na višem nivou predstavljaju osnovu mog profesionalnog puta.  Pored toga, imam i dugoročnije ciljeve, koji uključuju aktivno učešće u struci, doprinos zajednici i stalni rad na ličnom razvoju. Planiram iskoristiti sve dostupne prilike za usavršavanje, izgradnju mreže profesionalnih kontakata i doprinos zajednici u kojoj djelujem. U suštini, iako sam trenutno zadovoljan, imam ambiciozne planove za budućnost i radujem se izazovima i mogućnostima koje će mi ona donijeti. Svjestan sam da je proces ličnog i profesionalnog razvoja kontinuiran i sa oduševljenjem pristupam izazovima koji će mi pomoći da ostvarim svoje ciljeve. 

Mnogi maldi odlaze sa ovih prostora. Vidite li sebe na tom putu?
-Za sada ne razmišljam o odlasku sa ovih prostora, i to nije dio mog plana. Trenutno sam fokusiran na svoje lične i profesionalne ciljeve u domaćem okruženju. Vjerujem u potencijal i mogućnosti koje pruža moje trenutno mjesto boravka, a planiram uložiti napore kako bih pomogao pozitivnim promjenama u zajednici i društvu koje me okružuje. Svjestan sam da svijet nosi različite izazove i prilike, ali za sada ne vidim sebe na putu odlaska sa ovih prostora. Želim se posvetiti izgradnji svoje karijere, doprinosu lokalnoj zajednici i graditi svoju budućnost ovdje. Naravno, život je nepredvidiv, ali trenutno ne vidim rješenje u napuštanju mog rodnog mjesta, koje je i mjesto boravka.

I na kraju, ima li dovoljno prostora za druženje, putovanja...?
-Naravno, uvijek ima prostora za druženje, putovanja i istraživanje novih horizonata. Početak može biti izazovan, kao i svaki novi početak, ali vjerujem da pravilnim rasporedom vremena i posvećenjem moguće je uskladiti sve aktivnosti. Druženje sa prijateljima, upoznavanje novih ljudi i izlazak iz zone komfora predstavljaju važan dio ličnog rasta i razvoja. Isto važi i za putovanja, koja omogućavaju sticanje novih iskustava, širenje vidika i otkrivanje različitih kultura. S obzirom na to da može biti izazovno uskladiti sve obaveze, vjerujem u važnost balansa između rada i odmora. Dobro planiranje vremena omogućava nam da iskusimo radost druženja i istraživanja, čineći život bogatijim i zanimljivijim. Takođe, svaki trud uložen u organizaciju vremena na početku imaće dugoročne benefite u ostvarivanju ravnoteže između obaveza i ličnog zadovoljstva.