Sutra prvi naučni skup o istoriji Bijeljine :: Semberija INFO ::

 

Sutra prvi naučni skup o istoriji Bijeljine


U utorak 2. aprila 2024. godine u 11 časova u prostorijama Saveza opština i gradova Republike Srpske (Ulica potporučnika Smajića 18/3) biće otvoren prvi naučni skup o istoriji Bijeljine – „Bijeljina u 20. vijeku”.
 
Naučni skup organizuju: Grad Bijeljina, Zvorničko-tuzlanska eparhija Srpske pravoslavne crkve, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Muzej Semberije i Savez opština i gradova Republike Srpske.
 
U radu naučnog skupa učestvovaće stručnjaci sa univerziteta u Istočnom Sarajevu, Banjaluci i Beogradu, koji će predstaviti rezultate svojih istraživanja o raznim temama iz istorije Bijeljine u 20. vijeku, poput njenog pravnog i političkog položaja, finansiranja i funkcionisanja lokalne samouprave, djelovanja i stradanja Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda, organizacije i ratovanja Istočnobosanskog korpusa Vojske Republike Srpske itd. Referati koji dobiju pozitivne recenzije biće objavljeni u zborniku radova sa naučnog skupa, koji će biti štampan na srpskom i engleskom jeziku.
 
-S obzirom na očiglednu potrebu da istorija Bijeljine i Semberije, kako u 20. vijeku, tako i u ranijim periodima, bude valjano istražena i opisana, u planu je organizovanje niza naučnih skupova, koji će biti održavani jednom godišnje. Krajnji rezultat planiranih aktivnosti trebalo bi da bude nekoliko zbornika u kojima će biti predstavljena istorije Bijeljine i Semberije, što bi moglo da preraste u naučni projekat izrade prigodne enciklopedije o ovom dijelu Republike Srpske'', navodi profesor dr Goran Latinović