BIJELjINA: Otvoreni pokušaj otimanja gradske imovine od strane RUGIPP-a :: Semberija INFO ::

 

BIJELjINA: Otvoreni pokušaj otimanja gradske imovine od strane RUGIPP-a Izvor: Grad Bijeljina

Opštepoznato je da je odnos republičkih organa prema Gradu Bijeljina nipodaštavajući i maćehinski, ali sve češće dobija i otvoren otimački karakter. Tipičan primjer uzurpacije, sa težnjom da postane otimačina je problem zgrade u Ulici žrtava fašističkog terora koju besplatno koristi Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) u Bijeljini na osnovu Ugovora o ustupanju prava korišćenja na nekretninama iz 2007. godine, koji je potpisao tadašnji načelnik opštine Bijeljina.

Ugovor nije valjan pravni osnov, jer je njime dat na besplatno korišćenje samo dio objekta u procentu od 63%, a ne cijela zgrada, ugovor ne sadrži katastarsko-knjižne podatke o nepokretnosti, nema izjave za knjiženje u javnim evidencijama, a zaključen je bez odobrenja Skupštine Opštine. Prije ovog ugovora, još od 1989. godine nizom akata, koje su izdavale nadležne ustanove, utvrđeno je pravo svojine nad ovom zgradom i pripadajućim zemljištem u korist opštine, odnosno, Grada Bijeljina, koji je 2018. godine uložio i sredstva u opremanje ove zgrade.

Sve to vrijeme između Opštine, odnosno, Grada Bijeljina i RUGIPP postojala je saglasnost da je zgrada vlasništvo Grada Bijeljina, ali 2022. godine Komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima je pravo svojine prenijela na Republiku Srpsku.

Na ovo rješenje Grad je uložio žalbu koju je RUGIPP odbio, ali je Presudom Okružnog suda u Bijeljini iz 2023. godine uvažena tužba Grada Bijeljina i poništeni su akti  RUGIPP-a Banja Luka iz 2022. godine kojim je utvrđeno pravo svojine nad zgradom i zemljištem u korist Republike Srpske, a predmet je vraćen na ponovni postupak i oldučivanje.

Indikativno je da je RUGIPP nakon promjene rukovodstva Grada Bijeljina naglo odlučio da „prelomi“ i, bez ikakvog pravnog osnova, pokuša da zgradu, koju besplatno koristi, uknjiži kao svoju imovinu. Kakvim pritiscima su izloženi službenici RUGIPP-a od strane rukovodstva te iste ustanove da „odrade“ ovu operaciju i prekrše ne samo zakon, nego i sve norme zdrave logike, to najbolje znaju oni, ali i rukovodioci koji ih prisiljavaju da to urade.

Grad Bijeljina preporučuje svima koji su uključeni u ove nezakonite aktivnosti da razmisle o pravnim posljedicama svojih radnji.