POVEĆAN BROJ NAUČNO - ISTRAŽIVAČKIH RADOVA ČIJU IZRADU PODRŽAVA GRAD :: Semberija INFO ::

 

POVEĆAN BROJ NAUČNO - ISTRAŽIVAČKIH RADOVA ČIJU IZRADU PODRŽAVA GRAD


Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović uručio je rješenja o sufinansiranju naučno-istraživačkih radova u školskoj 2022/23. godini za devet studenata postdiplomskih studija - šestoro autora magistarskih teza, odnosno, master rada i troje autora doktorskih disertacija.
 
Konkursom, raspisanim u junu ove godine, bilo je predviđeno sufinansiranje osam magistarskih radova, odnosno, ekvivalentog rada i četiri doktorske teze, što je dvostruko više u odnosu na praksu prethodnih godina. 

Među postdiplomcima koji su dobili sredstva su i Dejan Stević, diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i student master studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i Maja Perdan Ilić, master pedagog i doktorand na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Stević je 27-godišnjak, oženjen i otac jedne kćerke, zaposlen na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini u zvanju višeg asistenta.
 
- Ova podrška od Grada je lijep gest i značiće mi mnogo kao motivacija u daljem usavršavanju. Planiram da ostanem da živim i radim u Bijeljini jer sam siguran da ovaj grad mladim ljudima ima šta da ponudi, ali i da mi možemo doprinijeti, svako u svojoj oblasti da ovo bude naprednija zajednica – poručio je Dejan Stević.

I Maja Perdan Ilić, zaposlena u Vrtiću „Čika Jova Zmaj“, supruga i majka dvoje djece, planira da nastavi da živi i radi u Bijeljini.
 
- Godinama se već bavim naukom i istraživačkim radom, jer mislim da samo tako možemo unaprijediti kvalitet vaspitanja i obrazovanja djece. Podrška Grada mi je dragocjena, jer je neko prepoznao potrebu da podrži pojedince koji rade na unapređenju stanja u prosvjetnom sektoru i društvu u cjelini – poručila je Maja Perdan Ilić.U razgovoru sa postdiplomcima, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović je istakao da je jedno od dugoročnih opredjeljenja Gradske uprave da ulaže ne samo u poboljšanje uslova za obrazovanje, nego, uporedo s tim, i podrška učenicima i studentima na svim nivoima obrazovanja.
 
- Jedan od glavnih razloga zašto su neke države razvijenije od drugih je značajno veći procenat izdvajanja narodnog novca za obrazovanje. Naravno, to je dug put i da bi se osjetio boljitak od takve politike, treba da prođe određeno vrijeme, ali smo sigurni da će mjere koje primjenjujemo - povećanje broja i iznosa stipendija, nabavka besplatnih učenika i školskog pribora, ulaganje u izgradnju i obnovu školskih objekata, subvencionisanje boravka djece u vrtićima i druge mjere, korak po korak doprinijeti da budemo zajednica koja će biti privlačnija za život i rad. Sufinansiranje izrade naučno-istraživačkih radova i povećanje broja radova za koje odobravamo sufinansiranje jedna je od tih mjera. Očekujem od ovih devetoro postdiplomaca da posle dobijanja naučnih zvanja ne prestanu da se bave naučno-istraživačkim radom, jer smo se složili da usavršavanje kod ljudi koji su izabrali ovaj put, zapravo, traje cijelog života. Tako će na najbolji način doprijeti razvoju našeg društva, ali i potvrditi svoju važnu ulogu u tom procesu - poručio je gradonačelnik Petrović.