Potpredsjednik Skupštine grada Bijeljine Milenko Mitrović - SAOPŠTENjE :: Semberija INFO ::

 

Potpredsjednik Skupštine grada Bijeljine Milenko Mitrović - SAOPŠTENjE


Obavještavam javnost da sam Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini, predao još jednu krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića zbog osnovane sumnje da je počinio zloupotrebu službenog položaja i nesavjestan rad u službi čime je oštetio budžet Grada Bijeljine za više od milion maraka.

Petrović je, suprotno Zakonu o lokalnoj samoupravi, iako je znao da na određeno vrijeme može zaposliti samo 34 radnika, zaposlio 131 lice što je potvrdio i budžetski inspektor prilikom kontrole 27. februara ove godine

Angažovanjem 97 lica više od zakonom propisanog, Petrović je za Grad Bijeljinu stvorio neopravdano obavezu isplate plata, poreza, doprinosa, regresa i drugih prinadležnosti čime je oštetio gradski budžet

Vjerujem u rad pravosudnih institucija i da će, nakon što sve činjenice budu utvrđene, biti donesena odgovarajuća presuda.