KOLOSI: ZNAČAJ INKLUZIVNOG OBRAZOVANjA :: Semberija INFO ::

 

KOLOSI: ZNAČAJ INKLUZIVNOG OBRAZOVANjA


Predstavnici obrazovnih institucija, Ombudsmama za djecu, lokalne vlasti i odbora za obrazovanje Koalicije KOLOSI, predstavili su značaj primjene člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. U ime Odbora za inkluzivno obrazovanje KOLOSI, Tanja Milinković, istakla je da je potrebno popraviti i unaprijediti proces inkluzivnog obrazovanja.-Sve škole moraju imati otklonjene fizičke barijere, da izgrade pristupne rampe i topaleti po standardima gradnje. Takođe, potrebno je da učitelji imaju određenja znanja i kompetencije, a asistenti u nastavi treba da imaju sistematizacijom uvršteni u obrazovni program po pitanju inkluzivne nastave“, rekla je Milinkovićeva. Ona je naglasila da je uočeno povećanje broja djece s poteškoćama u razvoju, te da je pored psihologa,potrebno da u školama radi i defektolog kao pdrška, kako učiteljima, tako i djeci sa poteškoćama.Zamjenik Omdusmana za djecu Jovanka Vuković, rekla je da kontinuirano insistiraju na otklanjanju arhitektonskih barijera u svim osnovnim i srednjim školama i institucijama kulture.

-To ne podrazumijeva samo pristupne rampe već i međuspratnost, kao i toalete. Svim školama smo uputili preporuke da u određenom roku rješavaju probleme, da se obrate resornom ministarstvu za dodjeljivanje sredstava lokalnoj zajednici koja je vlasnik objekata. Takođe, na nivou Republike Srpske radimo na tome da se pripremaju  udžbenici za djecu sa smetnjama u razvoju, kako bi se poboljšala inkluzija“, rekla je Vukovićeva.Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Predrag Račanović je istakao da se na nivou regije u školama obezbjeđuje sve za nesmetano odvijanje i organizaciju obrazovnog rada.

Predsjednica Društva učitelja regije Semberija Milijana Milanović je istakla da je inkluzija izuzetno značajna, posebno što je povećan broj djece sa poteškoćama u razvoju.-Dječija prava moraju da se ispoštuju, a mi smo zaduženi da sva njihove potrebe prepoznamo i ispoištujemo njihova prava“, rekla je Milanovićeva.

Na prezentacije istaknuto da je Vlada RS usvojila informaciju o potrebi za angažovanjem i finansiranjem asistenata za učenike sa smetnjama u razvoju, te da Minisatrstvo prosvjete i kulture u saradnji sa Republičkim predagoškim zavodom sprovodi inkluziju u školama u RS, a ona se, u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, između ostalog, ostvaruje uključivanjem djece s posebnim obrazovnim potrebama u odjeljenja osnovnih škola.


Semberija info - O. Stjepanović
​Foto - B. Milošević