:: Semberija INFO ::

 

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANjE NA PROSTORU EPARHIJE ZVORNIČKO-TUZLANSKE


Savremene teorije psihologije razvoja govore da je dijete sposobno nakon četvrte godine da se upoznaje sa pravoslavnim predanjem. Osnovni razlog je okončavanje  krize treće godine i, za razliku od dotadašnjeg afektivnog modela ponašanja, javljanje prvih manifestacija voljnog ponašanja. Čitajući žitija svetitelja saznajemo da su mnogi od njih svoje živote posvećivali Bogu od najranije svoje mladosti.Tokom predškolskog uzrasta, koji slijedi od treće godine, djetetu predstoji mnoštvo savladavanja narazličitijih prepreka u svijetu koji ga okružuje. Djeca to ne čine sama, već uz pomoć odrasle osobe. U ovom uzrastu počinje i prvo upoznavanje dječije ličnosti sa istorijom sopstvenog života, a tek u neznatnoj mjeri sa istorijom i kulturom svoje porodice, naroda i otadžbine. U ovom predškolskom uzrastu koji traje do krize sedme godine važnu ulogu u obrazovnom i psihološkom razvoju dječije ličnosti u savremenom dobu,pored roditelja i porodičnog doma,  igraju predškolske ustanove gdje djeca provode značajno vrijeme. Upravo je predškolsko doba važno, jer tada djeca uče istražujući, te im svakodnevno organizovani programi pomažu da kvalitetno stiču nova iskustva.


 
U decenijama koje su uslijedile nakon vraćanja nastave pravoslavne vjeronauke u osnovne i srednjoškolske sisteme, vjerska nastava je postala dostupna svim dječijim uzrastima. Zakonskim rješenjima nisu obuhvaćena djeca predškolskog uzrasta i oni se sa vjerom, kulturom i tradicijom naroda upoznaju kroz godišnje programe i događaje koje vaspitači u predškolskim ustanovama sprovode uz aktivno učešće djece. Programske aktivnosti koje se sprovode u predškolskim ustanovama najčešće su vezane za pravoslavne praznike (Vaskrs, Božić, Lazareva Subota-Vrbica, Krsna Slava, itd) kao i organizovane posjete vaspitača sa djecom hramovima u okolini predškolskih ustanova. Eparhija zvorničko-tuzlanska je prepoznala potrebu  korelacije i saradnje sa predškolskim ustanovama, tako da su pokrenute aktivnosti na ustupanju prostora za otvaranje predškolskih ustanova pri parohijskim, svetosavskim i drugim crkvenim objektima pored hramova. Na ovom polju je najviše urađeno u saradnji sa gradskim vlastima u Bijeljini gdje se trenutno preškolsko obrazovanje izvodi u četiri objekta koja je Eparhija zvorničko-tuzlanska ustupila na korištenje Javnoj ustanovi dječiji vrtić Čika Jova Jovanović Zmaj.


 
Prva saradnja je ostvarena još 2008. godine kada je u Svetosaskom domu pored hrama Svetog velikomučenika Prokopija u Dvorovima otvoreno jedno odjeljenje za predškolski uzrast pod imenom „Sunce“. Otvaranjem objekta „Sunce“ u Dvorovima 2008. godine djeca iz ovoga mjesta dobila su prvi put priliku za predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem, a tu su još smješteni i mališali iz okolinih sela Međaša, Trnjaka i Balatuna. Danas su djeca podijeljena u  cjelodnevne grupe, a od 2019. godine tu se izvodi i tromjesečni program pripreme djece za školu. Tako je djeci ovih mjesta pružena mogućnost da uče, da se druže i da ostvare svoj puni  potencijal.


 
Ovaj vid saradnje Eparhije i gradskih vlasti u Bijeljini inteziviran je od 2017. godine, tako da su do sada otvorena vrtićka odjeljenja u Patkovači, te u Bijeljini pored Sabornog hrama i pored hrama Svetih apostola Petra i Pavla.
 
 
Intencija je da se otvaraju odjeljenja predškolske ustanove u crkvenim objektima gdje god za to postoji mogućnost. Najznačajniji projekat po pitanju odnosne saradnje ostvaren je 4. septembra 2023. godine kada je otvoren objekat „Đurđevak“ pored Sabornog hrama na Ledincima. U ovom objektu su odmah popunjeni svi kapaciteti i upisano je 200 djece koji vođeni od strane vaspitača imaju priliku da stiču svoja prva znanja uz igru i druženje. Objekat je funkcionalan, tako da je u svemu prilagođen boravku djece predškolskog uzrasta. Pored radnih soba, u objektu se nalazi i distributivna kuhinja, trpezarija, prostorija za višenamjensku upotrebu (sala), mokri čvorovi, kancelarijske i tehničke prostorije, kao i dvorište koje je opremljeno rekvizitima. Pored aktivnosti obuhvaćenih godišnjim programom rada iz oblasti zdravog života, ekologije, te svetovnih i državnih praznika, mnoge aktivnosti realizuju se u saradnji sa sveštenstvom hrama na obilježavanju pravoslavnih praznika: Svetog Nikolaja, Božića, a trenutno se spremaju programi za Cvjetnu nedelju i Vaskrs.
 
 
U januaru 2024. godine otvoreno je i jedno odjeljenje predškolske ustanove Čika Jova Zmaj pri hramu Svetih Apostola Petra i Pavla u Bijeljini. Ovaj objekat je nazvan „Anđelak“.
 
(Protonamjesnik Nemanja Erak)