Влада Дистрикта окончала 65. редовну сједницу :: Semberija INFO ::

 

Влада Дистрикта окончала 65. редовну сједницу


Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине одржала је 65. редовну сједницу усвојивши Смјернице за израду нацрта Закона о предшколском васпитању и образовању у Брчко дистрикту БиХ на приједлог шефа Одјељења за образовање.

Како је дефинисано у нацрту, смјернице се, између осталог, односе на прописивање обавезе надлежних образовних власти у Брчко дистрикту БиХ према приватним предшколским установама и начин финансирања јавних предшколских установа, прописивање програма васпитно-образовног рада, начина доношења програма и контролу спровођења, те прописивање пријема и боравка дјеце са посебним потребама у предшколској установи.

 На приједлог Одјељења за здравство и остале услуге усвојена је Одлука о усвајању Програма утрошка средстава за додјелу текућег трансфера за јавне фондове Фонду здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ – средства за набавку сензора за мјерење шећера за лица обољела од дијабетеса осигураницима Брчко дистрикта БиХ у 2022. години. За потребе поменутог програма одобрена су средства у висини од 200.000,00 КМ.

 Такође, на приједлог Одјељења за комуналне послове, Влада је усвојила Одлуку о одобравању Програма утрошка средстава за додјелу капиталних донација ЈП „Комунално Брчко“ д. о. о. Брчко дистрикт БиХ за постављање ЛЕД расвјете у МЗ Мераје и МЗ Колобара, изградњу сијаличних мјеста у МЗ Брка и МЗ Шаторовићи, као и за изградњу водоводног и канализационог цјевовода у МЗ Стари Расадник.


​Влада Брчко дистрикта БиХ