Фонд ПИО Републике Српске: Исплата новчане помоћи пензионерима :: Semberija INFO ::

 

Фонд ПИО Републике Српске: Исплата новчане помоћи пензионерима


За 180.317 корисника права на пензију, који су евидентирани у исплати пензије за мјесец август, закључно са 19. септембром 2022. године, дана 28. септембра 2022. године, Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, у сарадњи са Министарством финансија, а на основу одлуке Владе Републике Српске (број: 04/1-012-2-3296/22 од 08. 09.2022.године,‘’Службени гласник Републике Српске” број: 92/22 од 21.09. 2022.године) дозначио je други дио  једнократне новчане помоћи  у износу 100,00 КМ.
 
Новчана помоћ  у износу од 100,00 КМ исплаћује се свим корисницима права на пензију са пребивалиштем у Републици Српској  и ван  Републике, изузев 94.298 корисника  који су право на новчану помоћ остварили по основу борачких права (борци, РВИ, породице погинулих бораца), којима је исплата ове помоћи извршена 23.09.2022. године, путем Министарства рада и борачко-инвалидске заштите.

Напомињемо да се исплата новчане помоћи пензионерима  врши  на исти начин као и за редовна примања по основу права на пензију, путем банака и поште, и није потребно било  какво претходно пријављивање у Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске.
 

Фонд ПИО Републике Српске