EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 22.05.2024 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 22.05.2024


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 22.05.2024. god. 
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat  
Područje bez napajanja

 
Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Zvornik DV 10kV Uzovnica
 
TP
Srp.Snagovo 1-nova,
,Mehmedići,
Maričići,Kosovača,Cerik,
Srp.Snagovo 2-Borići,
Rašidov Han , Perunika
09:30 11:30
Zvornik
(Osmaci)
DV 10KV Osmaci Šarci, Kula, Kakanj,
Osmaci,
Like, Šeher, Pantelići,
Sajtovići,
Borogovo, Smiljanići,
 Zelina,
Drvenice, Rakino Brdo,
Panduri, Vrelo,
 Raševo
 (područje Opštine
 Šekovići)
12:00 16:00
Vlasenica MHE Tišča Dragasevac, Mišari,
Rača,Dole, Brda, Trnovo,
Tišča, Simanići,
Stevanovići….
9:00 17:00
Ugljevik
(Lopare) 
TS Markovići NN izlaz – Markovići 08:30 14:30
 
Ugljevik
(Lopare)
TS Muzej NN izlaz – Pajkanovići 08:30 14:30