EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA U ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PONEDJELjAK 18.10.2021. GODINE :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA U ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PONEDJELjAK 18.10.2021. GODINE


EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA U ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PONEDJELjAK 18.10.2021. GODINE.