FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA RS: POZIV ZA PREUZIMANjE ELEKTRONSKE KARTICE OSIGURANIKA :: Semberija INFO ::

 

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA RS: POZIV ZA PREUZIMANjE ELEKTRONSKE KARTICE OSIGURANIKAIz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske podsjećaju da će se od 1. januara 2024. godine, u zdravstvenim ustanovama RS, zdravstvena zaštita ostvarivati isključivo na osnovu elektronske kartice osiguranika, te pozivaju građane koji još nisu preuzeli svoju elektronsku karticu da to učine do kraja ove godine.

​Kako je navedeno iz FZORS, više neće biti moguće bez elektronske zdravstvene kartice pristupiti elektronskom kartonu pacijenta niti u apoteci podići lijek na recept. Trenutno je u Republici Srpskoj aktivna 913.401 elektronska kartica, dok je ostalo još neuručenih elektronskih kartica, a najviše je slučajeva da su građani podnosili zahtjev za izradu elektronske kartice, ali nikada nisu došli da je preuzmu. Zato je jako važno da do kraja godine građani preuzmu svoju elektronsku karticu, kako bi početkom naredne  godine nesmetano mogli da ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu, naglašavaju iz FZORS.