Projekat "Mediji Zapadnog Balkana za promjenu" - Mogućnosti finansiranja za medijske projekte :: Semberija INFO ::

 

Projekat "Mediji Zapadnog Balkana za promjenu" - Mogućnosti finansiranja za medijske projekte


S ciljem podrške kvalitetnom novinarstvu, projekat Mediji Zapadnog Balkana za promjenu objavljuje Poziv za prijave za pojedince, medijske kuće, organizacije i inicijative sa Zapadnog Balkana.

Grantovi koji će biti podržani putem ovog poziva trebalo bi da spadaju u sljedećih šest prioritetnih oblasti:
• Validacija poslovne ideje
• Produkcija sadržaja kroz učenje, mobilnost ili saradnju
• Jačanje javnog servisa za emitovanje sadržaja i dosega publike
• Razvoj i angažovanje publike
• Podrška umrežavanju
• Promovisanje kvalitetnog profesionalnog i etičkog novinarstva

Aktivnosti bi trebalo da se sprovode na Zapadnom Balkanu: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija.

Trajanje projekata može da varira od jednog mjeseca do maksimalno šest mjeseci.

Ko može da se prijavi:
• Organizacije – medijske kuće, kako tradicionalne tako i onlajn mediji, grupe/timovi novinara sa statusom pravnog lica (npr. udruženja, formalno uspostavljene mreže, itd.) i nevladine medijske organizacije u zemljama Zapadnog Balkana
• Pojedinci – medijski profesionalci, mladi novinari, studenti i kreatori medijskih sadržaja
• Inicijative – mreže, grupe, aktuelne ili planirane inicijative koje imaju za cilj jačanje uloge žena i mladih u medijskom sektoru, promociju kvalitetnog novinarstva, regionalne inicijative, itd.

Prijave moraju biti popunjene na engleskom jeziku.

Rok za dostavljanje prijava je 24. decembar 2024. godine.

Više informacija na:
Molimo Vas da jasno i detaljno proučite smjernice i uslove Javnog poziva, jer je to jedini validni izvor informacija. Odsjek za LER i EI samo prosljeđuje informacije, ali nije odgovoran za izmjene koje donator može da napravi.

Grad Bijeljina
Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije