BiH sve bliže NATO standardima :: Semberija INFO ::

 

BiH sve bliže NATO standardima


Foto: OS BiH
Bosna i Hercegovina je uspješno završila još jedan ciklus PARP-a, Partnerstva za mirovno planiranje i pregled procesa za protekli period, a nedavno je iz Ministarstva odbrane BiH saopšteno da su na sastanku s predstavnicima NATO-a u njihovoj političkoj centrali u Briselu zajednički zaključili da su svi zadaci iz proteklog perioda uspješno završeni.

Ovaj instrument važan je za BiH bez obzira na to da li će donijeti političku odluku da se priključi Alijansi ili ostane zemlja partner, i to iz nekoliko razloga. Kao prvo, BiH je okružena zemljama NATO-a i u potpunom je bezbjednosno političkom kišobranu Alijanse.

Osim toga, BiH svoje Oružane snage želi da prilagodi NATO standardima, kako bi mogla učestvovati u NATO misijama i u potpunosti transformisati svoju vojnu doktrinu u skladu s NATO-ovom doktrinom. I Srbija, koja se, za razliku od BiH koja je u članu 84 Zakona o odbrani iskazala spremnost da postane članica, deklarisala za neutralnost, takođe sarađuje s Alijansom jer razumije da je to najbolja garancija njene dugoročne bezbjednosti. NATO za Srbiju ima i dodatnu važnost, a to je zaštita srpskog stanovništva na Kosovu.

U MO BiH su nam odgovorili da su na sastanku u Briselu 10. novembra usvojili paket partnerskih ciljeva, koji daje smjernice za planiranje do 2027. godine i dalje, kako bi se BiH pomoglo da dodatno razvije kapacitete i interoperabilnost Oružanih snaga. Pojašnjavaju da paket za 2023. sadrži 35 programskih ciljeva u oblasti organizacije, strukture, edukacije, opreme i obuke vojske u BiH.

PARP je samo jedan od načina na koji BiH nastoji da se što više uskladi s NATO-om. Kroz realizaciju Plana modernizacije i opremanja OS BiH i Inicijativu za izgradnju odbrambenih kapaciteta (DCBI), koju je NATO usvojio na samitu u Madridu ove godine, sprovode se zajedničke aktivnosti na ispunjavanju svih ovih ciljeva.

Iz MO BiH su nam poslali podatke o devet oblasti koje sprovode u sklopu izgradnje odbrambenih kapaciteta. Tu su uključeni unapređenje vazdušne evakuacije, navigacije i komunikacije zemlja - vazduh, kao i nabavka opreme za Bataljonsku grupu lake pješadije OS BiH koja je najbrojnija jedinica u potpunosti usklađena s NATO standardima i za njen odred Vojne policije. Osim toga, plan uključuje izgradnju i poboljšanje infrastrukture na vojnim poligonima i lokacijama, nabavku specijalizovanih vozila, unapređenje čete za atomsko-biološko-hemijsku odbranu (ABHO), te trening i unapređenje izviđačkih sposobnosti.

"Imajući u vidu aktuelnu geopolitičku situaciju na evropskom tlu izazvanu ratom u Ukrajini, čije se posljedice mogu negativno odraziti i na sigurnost drugih dijelova šireg evropskog prostora, jačanje kapaciteta OS BiH kroz program NATO DCBI predstavlja faktor koji pozitivno utiče na sigurnost i stabilnost zapadnog Balkana", kažu u MO BiH.

U skladu s planovima pojedine zemlje članice NATO-a, bilo u sklopu Alijanse ili na bilateralnoj osnovi, pružaju finansijski doprinos. Slovačka je, na primjer, pomogla finansijskim sredstvima za unapređenje vazdušne evakuacije, odnosno prvi cilj u sklopu DCBI, dok će NATO iz svog budžeta podržati unapređenje infrastrukture na vojnim lokacijama. Bataljonska grupa lake pješadije će od Slovenije dobiti četiri vozila za Vojnu policiju, dok su Britanija i Bugarska iskazale interes za obuku vojnomedicinskog osoblja.

"Republika Italija je iskazala interes za obuku personala čete ABHO, u sklopu projekta jačanja ABHO sposobnosti OS BiH. Republika Francuska razmatra mogućnosti podrške u realizaciji projekata vezanih za unapređenje sposobnosti transportnih kapaciteta specijalizovanim sredstvima, unapređenje sposobnosti navigacije i komunikcije zemlja - vazduh, te unapređenje izviđačkih sposobnosti OS BiH", kažu u MO za naš list.

Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

(Nezavisne)