VIC DANA: Kaže pacijent doktoru :: Semberija INFO ::

 

VIC DANA: Kaže pacijent doktoru


Ka­že pa­ci­jent do­k­to­ru: - Mno­go mi je do­sa­d­no, ži­vot mi je mo­no­ton.

- Na­đi­te se­bi šva­le­r­ku, kaže mu doktor.

- Imam već dvije!

​- On­da re­ci­te svo­joj že­ni za njih!