Ministar Đokić: Vratićemo dug Slovencima, Termoelektrana nastavlja rad :: Semberija INFO ::

 

Ministar Đokić: Vratićemo dug Slovencima, Termoelektrana nastavlja rad


U upravnoj zgradi ZP “Rudnik i Termoelektrana Ugljevik” danas su potpisana tri ugovora između Elektroprivrede Republike Srpske, Elektrogospodarstva Slovenije, Holdinga slovenskih elektrana i RiTE “Ugljevik” nakon okončanja dugogodišnjeg  arbitražnog spora sa “Elektrogospodarstvom” Slovenije.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske, Luka Petrović, generalni direktor “ElektroprivredeSrpske”, Diko Cvijetinović, v.d. direktora RiTE “Ugljevik” i predstavnici slovenačkih kompanija.Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske  izjavio je da je navedenim ugovorima i sporazumima  definisano na koji način će se izvršiti arbitražna odluka, nakon što je ona postala pravosnažna u arbitraži okončanoj tokom 2023. godine.

“Vlada Republike Srpske je zajedno sa matičnim  i zavisnim preduzećem odgovorno pristupila rezimiranju sadržaja arbitražne odluke . Obje strane su se saglasile da se u narednom periodu izvrši naša obaveza i da se realizuje arbitražna odluka. Važno je istaći da nakon ovoga ne postoji bilo kakav vid zabrinutosti, kada je u pitanju dalje funkcionisanje Rudnika i Termeoelktrane “Ugljevik”. To nam je bio najvažniji cilj, da ne ugrozimo u budućnosti RiTE “Ugljevik” i njeno poslovanje. Izvršenje ove arbitražne odluke uključuje elemente solidarnosti. Naša je obaveza da se isporučuje jedna trećina električne energije, sve dok bude radila Termoelektrana, a izvršićemo i finansijsku obavezu vraćanja oko 67 miliona eura”, istakao je ministar Đokić, podsjetivši da je sporni sporazum sa slovenačkom Elektroprivredom potpisan još za vrijeme postojanja SFRJ.

 Luka Petrović, generalni direktor “Elektroprivrede Srpske” izjavio je da postoje dvije arbitražne odluke, jedna o isporuci jedne trećine  električne energije proizvedene na pragu TE “Ugljevik”, po cijeni koja je moguća, dok se druga odluka odnosi na otplatu duga koji je presuđen na iznos od 67 miliona eura.

“ Mi smo potpisali tri sporazuma, jedan koji se naslanja na samoupravni sporazum iz 1989. godine, a tiče se obaveze RiTE “Ugljevik” da isporučuje jednu trećinu električne energije  “Elektrogospodarstvu” Slovenije, odnosno Holdingu slovenskih elektrana. Drugi sporazum potpisan je između Matičnog preduzeća “Elektroprivreda Srpske” i “EG” Slovenije, odnosno HSE, a tiče se implementacije sporazuma naše ćerke firme i HGS, u smislu realizacije isporuke električne energije. Treći ugovor odnosi se na otplatu glavnice koji tereti RiTE “Ugljevik” 67 miliona eura. Kao većinski vlasnik, Matično preduzeće je zainteresovano da ovaj sistem održi u funkciji, tako da smo pristupili racionalizaciji i optimizaciji svih planova. Shvatili smo da iz vlastitih sredstava moramo da izvršimo isplatu te štete. Dug ćemo isplatiti u četrnaest polugodišnjih rata, sa kamatnom stopom od jedan odsto”, naglasio je Luka Petrović.

Diko Cvijetinović, v.d. direktora Rudnika i TE “Ugljevik” izjavio je da je arbitražni spor trajao više od petnaest godina, da je okončan značajan posao i da rad i opstanak Rudnika i TE “Ugljevik” više neće biti upitan, nakon potpisivanja ovih ugovora, najavivši i druge oblike saradnje sa slovenačkim partnerima.
Generalni direktor Holdinga ”Slovenske elektrane” Tomaž Štokelj  izrazio je zadovoljstvo potpisanim sporazumima i činjenicom da će nakon trideset godina krenuti isporuka električne energije prema Sloveniji.

“Dogovorili smo plaćanje glavnice, obaveze koja proističe iz arbitražne odluke u visini 67 miliona eura, u skladu sa odlukom suda u Beogradu. Vjerujem da ćemo u narednim mjesecima riješiti i ostala otvorena pitanja i da ćemo graditi poslovnu saradnju”, izjavio je Štokelj.

(Semberija Info)