Usvojena Odluka o visini novčane pomoći zaposlenicima usljed rasta potrošačkih cijena u Brčko distriktu BiH za 2024. godinu :: Semberija INFO ::

 

Usvojena Odluka o visini novčane pomoći zaposlenicima usljed rasta potrošačkih cijena u Brčko distriktu BiH za 2024. godinu


15.5.2024. Na 45. redovnoj sjednici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine usvojena je Odluka o visini novčane pomoći zaposlenicima usljed rasta potrošačkih cijena u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine za 2024. godinu koja se ne smatra dohotkom od nesamostalne djelatnosti i ne podliježe oporezivanju. Visina novčane pomoći iznosi do 2.400,00 KM, a novčanu pomoć poslodavac može isplatiti do 31. decembra 2024. godine.

Na prijedlog Direkcije za finansije donesena je Odluka o visini stope poreza za nekretnine u Brčko distriktu BiH za 2025. godinu. Visina stope iznosi 0,05% na poresku osnovicu. Takođe, odobren je i Nacrt srednjoročne makroekonomske projekcije i fiskalne politike Brčko distrikta BiH za period 2025–2027. godine.

Na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove usvojena je Odluka o dodjeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u iznosu od 149.978,98 KM. Na prijedlog istog odjeljenja odobrena je tekuća donacija te je usvojen Program utroška sredstava za finansiranje pacijentskih udruženja Brčko distrikta BiH. Visina ukupnih sredstava za ovu namjenu po ovom programu iznosi 40.000,00 KM. Minimalni iznos sredstava koji se može odobriti iznosi 1.000,00 KM, a maksimalni iznos 5.000,00 KM.

Članovi Vlade usvojili su Odluku o načinu raspodjele sredstava za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica koje se žele integrisati u lokalnu zajednicu. Takođe, usvojena je i Odluka o načinu raspodjele sredstava za realizaciju Programa stambenog zbrinjavanja, sanacija/rekonstrukcija ratom oštećenih/porušenih stambenih jedinica na području Brčko distrikta BiH. Maksimalan iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po jednom korisniku iznosi 27.000,00 KM.

Na prijedlog Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu data je saglasnost na Nacrt sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Ujedinjenih Meksičkih Država o obrazovnoj, kulturnoj i sportskoj saradnji. Takođe, na prijedlog istog odjeljenja data je i saglasnost na Izvještaj o radu Upravnog odbora Turističke organizacije Brčko distrikta BiH za period od 15. marta 2023. godine do 31. decembra 2023. godine.

Članovi Vlade su na današnjoj sjednici razmatrali i Izvještaj o realizaciji plana aktivnosti i mjera za organizovani i kontrolisani odstrel divljači.


Izvor: Vlada Brčko distrikta BiH