Transparentnost ne izostaje - potraživanja po osnovu komunalne naknade i takse na uvid javnosti :: Semberija INFO ::

 

Transparentnost ne izostaje - potraživanja po osnovu komunalne naknade i takse na uvid javnosti


U prethodnom periodu Gradskoj upravi su se brojni građani obraćali, postavljajući pitanja o procedurama na osnovu kojih se naplaćuje komunalna naknada, odnosno, dinamici naplate te naknade.

Da bi naši građani shvatili složenost situacije u vezi naplate potraživanja po osnovu komunalne naknade potrebno je vratiti se nekoliko godina unazad i razjasniti brojne nedoumice koje prate ovu temu od samog početka.

Ovoj problematici se ozbiljnije pristupilo od 2021. godine, odnosno, ubrzo nakon stupanja gradonačelnika Ljubiše Petrovića na dužnost, prije svega zbog loše naplativosti, velikog iznosa zastarjelih potraživanja, ali i zato što su najveći dužnici upravo „bogataši i bijeljinski moćnici“, za koje je jasno da su prethodnih godina štićeni i od njih nije izvrašavana prinudna naplata. 

Naime, Odsjek za poslove komunalne naknade postoji od 2007. godine, kada je utvrđena obaveza plaćanja komunalne naknade. Od osnivanja Odsjeka za poslove komunalne naknade, pa do 2021. godine proslijeđeno je manje od 20 predmeta na prinudnu naplatu, zbog čega su u tom vremenu zastarjela potraživanja narasla na oko šest miliona konvertibilnih maraka (iz tog perioda čak i ne postoji uredna evidencija), dok je od 2021. godine i stupanja na dužnost Ljubiše Petrovića do danas proslijeđeno preko 200 predmeta na prinudnu naplatu, što se čini i dalje, čime su ona potraživanja koja su naplativa u velikom dijelu naplaćena i njihov obim je značajno umanjen.

Činjenica je da su se prethodnih godina Poreska uprava i Osnovni sud u Bijeljini oglašavali nenadležnim za postupanje u predmetima prinudne naplate potraživanja po osnovu komunalne naknade. Zbog toga se Grad obratio i Ustavnom sudu Republike Srpske radi rješavanja sukoba nadležnosti koji je 12. jula 2023. godine donio odluku da je Osnovni sud u Bijeljini ipak nadležan. Dakle, ovaj problem je mogao biti riješen daleko ranije pred Ustavnim sudom.

Gradsko Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine je u prethodne dvije godine dva puta Skupštini Grada na usvajanje slalo prijedlog za otpis potraživanja koja su postala nenaplativa zbog zastarjevanja, odnosno, jer nisu na vrijeme pokretane radnje pred sudom kojim bi bila omogućena naplata, ali je Skupština oba puta ove prijedloge odbila.

Spisak dužnika komunalne naknade je dug, a među najvećim dužnicima ima i pravnih i fizičkih lica, koji su navedeni u prilogu, sa fazama u kojim se postupci nalaze.

Jasno je iz kog perioda potiču zastarjela potraživanja, ko je štitio najveće dužnike, te da ne postoji ni jedan opravdan razlog za nepostupanje u pogledu prosleđivanja predmeta na prinudnu naplatu za period od momenta osnivanja Odsjeka do dolaska gradonačelnika Ljubiše Petrovića na dužnost. Od odgovornosti za ovoliko gomilanje dugova ne treba amnestirati ni Skupštinu Grada koja je itekako dobro i blagovremeno bivala obavještavana o stanju dugova, ali nije preduzela ništa iz svoje nadležnosti da ovaj problem riješi ili barem umanji.