EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 20.06.2024. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 20.06.2024.


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 20.06.2024.
 
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat  
Područje bez napajanja

 
Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Ugljevik DV 10 kV Bogutovo
Selo-iza LR 26
Naselja: Bogutovo Selo,
Komsar, Maleševci
14:00 16:00
Ugljevik DV 10 kV Korenita-iza
DUR 19
Naselja: Korenita,
Piperci,
Bobetino Brdo, Mrtvica,
Koretaši 2
09:00 11:00
Ugljevik DV 10 kV Koraj-iza
 LR 10
Naselja: Tutnjevac,
Puškovac,
Koraj, Milino Selo,
Mirosavci
11:30 13:30
 
Vlasenica

 
NNM Vlasenica 1 –
Izlaz 6
Ulice: Gavrila
Principa,
dio Jovana
Raškovića i
dio Svetosavske
08:30 14:00
Ugljevik
 (Lopare) 
TS Puškovac 4 NN izlaz – br.2 08:30  
14:30

 
Bijeljina TS 10/0.4 kV Ćorić 1 NN izlaz 10:00 11:00
Bijeljina TS 10/0.4 kV G.
Crnjelovo 6
1 NN izlaz 09:00 10:00