FOND PIO RS: Međunarodni savjetodavni dani :: Semberija INFO ::

 

FOND PIO RS: Međunarodni savjetodavni daniNosioci osiguranja, Fond PIO Republike Srpske, Federalni zavod PIO/MIO i Zavod za penzijsko osiguranje Republike Austrije (Pensionsversicherungsanstalt- PWA) održali su savjetodavne dane uz učešće Atašea za socijalna pitanja Republike Austrije u BiH i predstavnika Dojče Post AG (Deutche Post AG).
 
Bila je ovo prilika da se nosioci osiguranja obje države upoznaju sa izmjenama pravnih propisa iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja od poslednjeg radnog sastanka održanog u Beču u martu 2023. godine.
 
Tom prilikom usaglašen je sporazum o elektronskoj razmjeni podataka, o činjenici nastupa smrti korisnika prava kao i elektronskoj razmjeni podataka o visini penzije korisnika prava. Predstavnici nosilaca osiguranja ovaj sporazum će potpisati u oktobru mjesecu, a njegova primjena počinje teći od 01. januara naredne godine. Primjenom ovog sporazuma prestaće obavezno slanje potvrde o životu za oko 1.900 korisnika prava Fonda PIO Republike Srpske koji žive u Austriji. Na istom principu ni korisnici prava Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije koji žive u Republici Srpskoj neće više biti u obavezi dostavljati potvrdu o životu krajem tekuće godine, kako bi se isplata bila nastavljena i u narednoj godini.

Ovim unapređenjem razmjene podataka u značajnoj mjeri štediće materijalna sredstva, maksimalno skraćivati rokove dostave neophodnih podataka, a korisnicima prava potpuno se eliminiše vrijeme i novčana sredstva potrebni za obezbeđenje, ovjeru i poštanske  troškove slanja potvrde o životu na utvrđenom međunarodnom obrascu u drugu državu.  
 
Takođe tokom savjetodavnih dana osiguraniici i korisnici prava ova tri nosioca osiguranja mogla su neposredno rješavati pitanje zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju, potvrđivanje staža osiguranja ostvarenog na području druge države, podnijeti požurnicu u postupcima rješavanja zahtjeva, eventualna pitanja isplate penzija i svim ostalim pitanjima u direktnom kontaktu sa savjetodavcima zaposlenim u ova tri Fonda/Zavoda.
 
Ovakve aktivnosti su planirane u skladu sa godišnjim planom i progaramom rada ova tri Fonda/Zavoda i iste se u kontinuitetu organiziji naizmjenično u BiH i Austriji u duhu partnerskih odnosa i što bolje saradnje nosilaca osiguranja u postupcima rješavanja zahtjeva podnosilaca.
 
Pored navedenog Fond PIO Republike Srpske je sa Federalnim zavodom dogovorio širu razmjenu podataka i dokumentacije elektronskim putem koja obuhvata potvrdu stažu, statusa korisnik/osiguranik i dr.
                                                                                                                       

Odnosi s javnošću