EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 03.04.2024 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 03.04.2024


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 03.04.2024. god.
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat  
Područje bez napajanja

 
Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Vlasenica DV 10 kV Akmačići
 
 
Naselja: Mekići,
Čanjići, Čvorići,
Markovići, Dukići,
Akmačići,
Javor,
Žepinići, Kaštielj,
Lukići i Majdan

 
08:00 18:00
Vlasenica NNM Vlasenica
1 - izlaz broj 4
Dio Svetosavske ulice 08:30 15:00