EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 04.03.2024 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 04.03.2024


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 04.03.2024. god.
 
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat  
Područje bez napajanja

 
Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Ugljevik DV 35 Kv Priboj  
Naselja: Podgora, Brijest,
Savići, Manojlovići,
Završje, Priboj, Peljave,
Lipovice,
Mumbašići,
Mezgraja Kose i Potraš

 
08:00 16:00
Bijeljina
(Dragaljevac)
DV 10 kV Dragaljevac
DUR 40
 
Naselja: Srednji Magnojević,
Gornji Magnojević,
 Gornja Bukovica i
Srednji Dragaljevac-Ilići

 
08:00 16:00
Vlasenica DV 10 kV Derventa  
Naselja: Derventa, Koprivno,
Lukić Polje,
Žutica, Rupovo Brdo

 
10:00 12:00
Vlasenica DV 10 kV Farma  
Naselja: Dubnica, Raškovići,
Buljevići,
Rajići,
Neđeljišta, Bećirovići.

 
12:00 14:00
Ugljevik TS Gornja Trnova 2 NN izlaz –  br. 2 10:00 12:00
Ugljevik TS Maleševci 1 NN izlaz – br. 3 10:00 12:00
Ugljevik TS Sjever 4 NN izlaz – Popovići 10:00 12:00