EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 21.02.2024 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 21.02.2024


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 21.02.2024. god.
 
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat  
Područje bez napajanja

 
Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Vlasenica DV 10 kV Šekovići iz
MHE Tišča i LR 1024
 
Naselja: Dole, Brda, Trnovo,
Jasen, Klještani i Luke

 
8:30 14:30
Osmaci TS 10/04 kV
Matkovac 2
 
TP: Vilčevići

 
09:00 15:00
Bijeljina TS Bogdanovića Plac 1  
Dijelovi ulica Baje Stanišića i
Ivana Gorana Kovačića

 
08.00
 
19.00
13.00
 
20.00
Zvornik DV 10 kV Drinjača 2
LR   R13-11
 
TP: Kušlat, Liješanj 1 i 2

 
09:00 14:00
 
Ugljevik
(Lopare)

 
TS Pirkovci 1 NN izlaz –  prema Loparama 08:00 10:00
 
Ugljevik
(Lopare)

 
TS Puškovac 4 NN izlaz – br. 2 11:00 13:00
Ugljevik TS Bukovac NN izlaz – br. 2 10:00 12:00
Ugljevik TS Suvo Polje 4
Kozlučani
NN izlaz – br. 2 08:30 11:30
Ugljevik TS Zoovac NN izlaz – br. 1 12:00 14:30
Ugljevik DV 10 kV TOBUT iza LR br. 11  
Naselja: Planina Kerovići,
Novakovići i Vis

 
08:00 17:00
Ugljevik TS Bogutovo Selo Prokos NN izlaz – br. 1 08:00 14:30