EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 12.12.2023. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 12.12.2023.


RJ/Poslovnica Područje bez napajanja Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Bijeljina TS Ledinci 2: dijelovi ulica Račanske i Moskovske 10:00 13:00
 
Ugljevik
(Lopare)
 
TS  Mrtvica 5 08:30 14:30
Ugljevik TS  Suvo Polje 2 11:00 13:00