EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 06.12.2023 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 06.12.2023


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 06.12.2023. god.
 
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Bratunac
TT Srebrenica
DV 10 kV Klotijevac 08:00 09:00
Bratunac
TT Srebrenica
DV 10 kV Osmače 
      
08:00 09:00
Bratunac
TT Srebrenica
DV 10 kV Ljubisavljevići 08:00 09:00
 
Bratunac
TT Srebrenica
 
DV 10 kV Srebrenica Kamen
08:00 09:00
 
Ugljevik
(Lopare)

 
TS  Kerovići 08:30 14:30
Vlasenica
(Šekovići)
 
 ŽTS10/04 kv Čvorići
NN izlaz 1
10:00 15:00
Osmaci TS 10/04 kV
Kusonje
08:00 14:00