EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 17.11.2023. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 17.11.2023.


RJ/PoslovnicaElektroenergetski objekatVrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
 
Ugljevik
(Lopare)
 
TS  Mrtvica 508:3014:30
 
Ugljevik
​(Lopare)
 
TS Brezovice08:3014:30
UgljevikTS Kacevac 108:3014:30
BijeljinaTS Neznanih Junaka09:0012:00
BijeljinaTS Gradac 209:0013:00