EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 22.03.2023 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 22.03.2023


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 22.03.2023. God.
 
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Bijeljina   TS G. Crnjelovo Lopandići 2 09:00 13:00
Bijeljina
(Janja)
TS 10/0,4kV Janja-1 09:00 12:00
Ugljevik TS Kacevac 3 08:00 14:00
Ugljevik TS Jakovići 08:00 14:00
Ugljevik TS Novi Ugljevik 5 08:00 14:00
Ugljevik
(Lopare)
DV 10 kV Mačkovac 08:00 10:00
Ugljevik
(Lopare)
DV 10 kV Mačkovac iza L.R. br.7 10:00 15:00
Ugljevik
(Lopare)
DV 10 kV Potočari 09:30 13:00
Zvornik DV 10kV ADA
DV 10kV Fetija
12:00 14:00
Zvornik DV 10kV Uzovnica
od rastavljača R11-5
09:00 15:00
Vlasenica
(Šekovići)
 ŽTS10/04 kv
Šekovići 6 nn izlaz 4
10:00 15:00