EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 01.02.2023 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 01.02.2023


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 01.02.2023. godine
 
Poslovnica Elektroen. objekat Područje bez napajanja Vrijeme
Ugljevik TS Mikosavljevići NN izlaz – br.1 08:00-14:00
Ugljevik TS Atmačići NN izlaz – br.2 08:00-14:00