Informacija o vodosnabdijevanju – utorak 22.11.2022. :: Semberija INFO ::

 

Informacija o vodosnabdijevanju – utorak 22.11.2022.


 
          Zbog otklanjanja kvarova na vodovodnoj mreži i priključenja novih korisnika na vodovodnu mrežu, danas će, u vremenu od 08:00 do 14:30 časova, dolaziti do prekida u vodosnabdijevanju, u trajanju od dva do tri sata, u Ulici Miloša Obilića i u Industrijskoj zoni broj 2 (potez od „Monaka“ do Ljeljenče) u Bijeljini, uključujući sve susjedne, priključne ulice, kao i naselja: Pučile i Glavičor u Kojčinovcu.

          Obavještavamo sve naše korisnike da se u Ulici Stefana Dečanskog, u Bijeljini, izvode radovi na rekonstrukciji ove ulice i da će oni trajati do kraja ove godine, te da u tom periodu može dolaziti do čestih prekida u vodosnabdijevanju. Stoga molimo naše korisnike za razumijevanje i preporučujemo im da do tada imaju pripremljene neophodne rezerve vode. 

           Preporučujemo našim korisnicima, koji žive na pomenutim lokacijama, da pripreme neophodne rezerve vode za navedeni vremenski period.

           Na svim ostalim lokacijama u gradu i prigradskim naseljima, koja se vodom snabdijevaju iz gradskog vodovodnog sistema Bijeljine, vodosnabdijevanje će biti uredno.        

          Još uvijek su pojednostavljene procedure prijavljivanja korisnika da putem e-mail-a dobijaju mjesečne račune za potrošnju vode a sve informacije o tome se nalaze na sajtu Vodovoda www.bnvodovod.com