EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 18.11.2022. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 18.11.2022.


RJ/Poslovnica Elektroenergetski
objekat
Vrijeme prekida
Početak Završetak
Bijeljina
TTJanja
10/0,4 Kv Johovac 1 08:00 14:00
Bijeljina
(Pelagićevo)
Četnica 2 09:00 14:30
Bijeljina
(Dragaljevac)
G. Čađavica 6 08:30 13:00