Policijska uprava Bijeljina: Rezultati rada Policijske uprave Bijeljina za maj 2022. godine :: Semberija INFO ::

 

Policijska uprava Bijeljina: Rezultati rada Policijske uprave Bijeljina za maj 2022. godine


U prostorijama Policijske uprave Bijeljina danas je održana konferencija, sa ciljem da se javnost upozna sa rezultatima rada policijskih službenika u maju 2022. godine.
Analizirajući sve činjenice i rezultate rada, stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Bijeljina na konferenciji je rečeno da je ono zadovoljavajuće.

Stjepan Terzić, načelnik Policijske uprave Bijeljina rekao je da koeficijent ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela u maju iznosi oko 91%, a koeficijent rasvjetljenosti krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu oko 73%.
-U maju nadležnim tužilaštvima podneseno je 50 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima protiv 57 lica, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili 61 krivično djelo. Od ukupnog broja 52 lica su muškog, pet ženskog pola, a među njima je 11 povratnika u izvršenju krivičnih djela. U ovom periodu nismo imali evidentiranih maloljetnika kao izvršilaca krivičnih djela i prekršaja. Evidentirano je i 8 krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta, a 54 slučaja narušavanja javnog reda i mira i evidentirano i otkriveno šest migranata“, izjavio je Terzić i dodao da su evidentirane i 93 saobraćajne nezgode u kojima su dva lica smrtno stradala, 10 ih je zadobilo teške tjelesne povrede, a 23 lakše tjelesne povrede, te da su 182 vozača isključena iz saobraćaja, kao i 18 vozila.

Srđan Gajić, načelnik sektora kriminalističke policije rekao je da je u maju smanjen ukupan broj krivičnih djela za 16,5 % u odnosu na isti period u 2021. godini.
- Zabilježeno je i jedno krivično djelo „Krijumčarenja lica“. Broj krivičnih djela opšteg kriminaliteta je manji za 22%, gdje je zabilježeno  57 krivičnih djela. Nadležnom tužilaštvu podneseno je 39 izvještaja, a prijavljena su 44 lica. Koeficijent rasvjetljenosti ovih djela je oko 88%, a po nepoznatom izvršicou 68%.Evidentirane su i tri KD  protiv života i tijela, te dvije lake i jedna teška tjelesna povreda“, kazao je Gajić i dodao da je otkriveno 21 krivično djelo u vezi sa zloupotrebom opojnih droga, što je za 90% više nego u uporednom periodu protekle godine, a od četiri evidentirana KD tri su neovlaštena proizvodnja i jedno omogućavanje uživanja opojnih droga. Takođe, evidentirano je pet maloljetnih izvršilaca krivičnih djela u periodu od januara do maja 2022. godine.

Igror Kapikul, načelnik Sektora policije kazao je da je na području PU Bijeljina u maju evidentirano 54 slučaja narušavanja javnog reda i mira.
- Izvršeno je 80 prekršaja  protiv javnog reda i mira od strane 67 izvršilaca. Od ukupnog broja izvršilaca 17 njih se pojavljuju kao povratnici u izvršenju prekršaja. Podnijeto je šest zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato je 48 prekršajnih naloga. Nije bilo narušavanja javnog reda i mira izvršenih od strane pet ili više lica. Najveći broj prekšaja izvršen je od strane jednog lica  u 45 slučajeva, dok je učestvovanje od dva do četiri lica evidentirano u devet odvojenih slučajeva. Po polnoj strukturi najveći broj izvršilaca je muškog pola, 61 lice, a šest lica su ženskog pola“, rekao je Kapikul i dodao da je evidentirano šest lica afro – azijskog porijekla i da su sva lica muškog pola, te da su evidentirana četiri slučaja narušavanja javnog reda i mira od strane pet maloljetnika.

Radenko Knežević, inspektor za bezbjednost saobraćaja rekao je da je stanje bezbjednosti u saobraćaju u maju ocijenjeno kao zadovoljavajuće.
- U maju su se dogodile 93 saobraćajne nezgode. Sa nastradalim licima registrovane su ukupno 23 nezgode, od čega jedna sa poginulim licima, devet sa teže, a 13 sa lakšim tjelesnim povredama, a sa materijalnom štetom registrovano je 70 saobraćajnih nezgoda.  Vozači pod dejstvom alkohola prouzrokovali su 13 saobraćajnih nezgoda, a vozači do dvije godine vozačkog iskustva 10 nezgoda. Evidentirano je 3241 prekršaj iz oblasti bezbjednosti, a iz saobraćaja isključeno 182 vozača, od čega zbog vožnje u alkoholisanom stanju 140“, kazao je Knežević i dodao da je u maju provedena regionalna akcija pojačane kontrole saobraćaja, koja je bila usjerena na kontru vozača pod dejstvom alkohola, korištenja elemenata pasivne bezbjednosti i kontrolu vozača dvotočkaša. Tom prilikom evidentirana su ukupno 34 prekršaja, dok je iz saobraćaja zbog vožnje u alkoholisanom stanju isključeno 88 vozača.

Jul i avgust su mjeseci koji su karakteristično po događanju većeg broja saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teže povrijeđenim licima i iz tih razloga će PU BIjeljina u ovom periodu planirati pojačane kontrole saobraćaja. Ove kontrole će prevashodno biti usmjerene na kontrolu vožnje u alkoholisanom stanju i kontrole brzine kretanja u sklopu kojih će biti uključeni svi raspoloživi uređaji.


Semberija info - S. Jovanović