EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 11.05.2021. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 11.05.2021.Datum

RJ/Poslovnica

Elektroenergetski objekat


Područje bez napajanja


Razlog prekida isporuke

Vrijeme prekida isporuke


Početak

  Završetak

11.05.2021.

Bijeljina

TS Kruševlje 2

Jedan NN izlaz:

ulice: Hilandarska, Vukovarska i Kosovska

Sanacija NN mreže

08:00

15:00

11.05.2021

Bijeljina (Janja)

TS Janja 11 Bobarevača

Jedan NN izlaz prema ulici Braće Blagojević

Zamjena dotrajalog stuba

09:00

12:00

11.05.2021

Ugljevik

TS 10/04 KAtmačići

NN Izlaz br.2

Izrada novog priključka

12:00

14:00

11.05.2021

Ugljevik (Lopare)

TS 10/04 KPriboj 3

NN Izlaz Gavrići

Sanacija NN mreže

08:30

14:00

11.05.2021

Zvornik

TS Čelopek 4

NN Izlaz prema Brdu

Izrada priključka na novu NN mrežu

10:00

14:00