Policijska uprava Bijeljina: Smanjen broj krivičnih djela :: Semberija INFO ::

 

Policijska uprava Bijeljina: Smanjen broj krivičnih djela


Na konferenciji za medije tromjesečni izvještaj o radu Policijske uprave Bijeljina prezentovali su načelnik Policijske uprave Bijeljina Stjepan Terzić, načelnik Odjeljenja za privredni kriminalitet Rade Vučković i inspektor Sektora policije za bebijednost saobraćaja Radenko Knežević.

Analizirajući rezultate rada za prva tri mjeseca 2021. godine, načelnik Policijske uprave Bijeljina Stjepan Terzić je istakao da je stanje bezbjednosti koje operativno pokriva Policijska uprava Bijeljina zadovoljavajuće, da nije bilo krivičnih djela koja bi svojim posledicama izazvala veće uznemiravanje javnosti. 
  
,,U prva tri mjeseca 2021. godine evidentirano je smanjenje ukupnog broja krivičnih djela  za 13,2 odsto, te smanjenje broja krivičnih djela  opšteg kriminaliteta za 17,5 odsto. Posebno bih izdvojio značajno smanjenje broja krivičnih djela protiv imovine, za čak 34 odsto. Kada je riječ o krivičnim djelima krađa,  manje ih je za 53 odsto, a teških krađa manje je za oko 30 odsto. U izvještajnom periodu evidentirana su tri krivična djela razbojništva i svi su rasvijetljeni“, izjavio je Stjepan Terzić navodeći da je koeficijent ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela 80 odsto.

Sagledavajući stanje u oblasti kriminaliteta na području Policijske uprave Bijeljina za period januar-mart 2021.  godne, načelnik Odjeljenja za privredni kriminalitet Rade Vučković je rekao da su polisijski skužbenici uspješno odgovorili na sve bezbjednosne izazove kada su u pitanju poslovi otkrivanja i sprečavanja krivičnih djela.
 
,,U protekla tri mjeseca najbrojnija su krivična djela opšteg kriminaliteta, njih 151, a podneseno je 138 izvještaja protiv 159 lica. Koeficijent rasvijetljenosti je 76,6 odsto. U posmatranom periodu evidentirano je 81 krivično djelo iz oblasti imovinskih krivičnih djela, a  ukupna materijalna šteta nastala izvršenjem imovinskih krivičnih djela 330.000 maraka, precizira Vučković koji navodi da su u ovom periodu prijavljena tri slučajeva razbojništva i svi su rasvijetljeni.

Kada su u pitanju krivična djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, navodi Vučković, u toku prvog tromjesječja otkriveno je 15  krivičnih djela i podneseno 10 izvještaja protiv  11 lica. U oblasti privrednog kriminaliteta otkrivena su 24 krivična djela , a ukupna materijalna šteta nastala izvršenjem ovih krivičnih djela iznosi 12 859 000 KM, a protivpravna imovinska korist iznosi 1. 832. 000 KM. 

Kada je u pitanju visokotehnološki kriminalitet, u periodu januar-mart 2021.godine  evidentirana su tri krivična djela, podnijeta su tri izvještaja protiv tri lica. Dva krivična djela su protiv bezbjednosti kompjuterskih podataka (kompjuterska prevara i neovlašten prstup zaštićenom računaru) i jedno djelo u kategoriji ostalih krivičnih djela. 

Govoreći o stanju u oblasti javnog reda i mira rečeno je da je u prva tri mjeseca 2021. godine  zabilježen 121  slučaj njegovog narušavanja. 
 
,,U posmatranom periodu došlo je do smanjenja slučajeva narušavanja javnog reda i mira za oko 23 odsto u odnosu na isti period 2020. godine.  Po mjestu izvršenja prekršaja najveći broj ih je izvršen na otvorenim prostorima, trgovima i ulicama, 53, a zatim u ugostiteljskim objektima  i neposrednoj blizini ugostiteljskih objekata  25 prekršaja“, precizira Inspektro Sektora policije za bezbjednost saobraćaja Radenko Knežević.

Posmatrajući strukturu prekršaja, kako navodi, najveći broj su svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje, zatim  vrijeđanje, tuča i fizički napad. Najveći broj prekršaja izvršen je u periodu od 20 do 24 časa, a a najčešći uzroci su međukomšijska i druga netrpeljivost, dejstvo alkohola i neriješeni imovinsko-pravni odnosi.

Kada je riječ o saobraćaju, Radenko Knežević  kaže   da je u  periodu januar-mart 2021. godine registrovano 267 saobraćajnih nezgoda od čega 67 sa nastradalim licima i 200 sa materijalnom štetom.  

 ,,Evidentirane su dvije nezgode sa poginulim, 14 sa težim tjelesnim 51 sa lakim tjelesnim povredama“, precizira Knežević istakavši da su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda nepropisno upravljanje vozilom u saobraćaju, nepropisno rastojanje i neprilagođena brzina kretanja uslovima na putu.    
Stacionarne kamere

,,U sklopu projekta koji vodi MUP RS na području PU Bijeljina planirano je postavljanje 12 stacionarnih kamera, od kojih je 10 postavljeno, dok se za dvije lokacije čeka tehnička dokumentacija. U skladu sa procjenom stanja bezbjednosti saobraćaja, osam stacionarnih kamera je planirano na području grada Bijeljine, od čega je šest postavljeno, i po jedan na području opština Ugljevik, Šamac, Pelagićevo i Lopare“, kaže Knežević pojasnivši da su lokacije određene u skladu sa prostornom analizom saobraćajnih nezgoda sa prvenstvom, sa težim i smrtnim povredama u kojima je neprilagođena i nepropisna brzina kretanja bila dominantan uzrok. 

,,Stacionarni radari će automatski vršiti evidentiranje prekoračenja brzine, a ako su postavljeni u zoni raskrsnice koja je regulisana semaforom i kontrolu prolaska na crveno svjetlo. Takođe, mogu da evidentiraju i da li je vozilu istekla registracija“, navodi Knežević koji kaže da ovi uređaji još nisu u funkciji, a najmanje pet dana prije puštanja u rad javnost će obavijestiti putem sredstava informisanja.

Semberija info - M. Rešidović