Sastanak ekspertske grupe za suzbijanje afričke kuge svinja u Bijeljini :: Semberija INFO ::

 

Sastanak ekspertske grupe za suzbijanje afričke kuge svinja u Bijeljini


Izvor: Semberija info

Sastanak ekspertske grupe za suzbijanje afričke kuge svinja u Bijeljini
Biosigurnosne mjere na farmama biće konkretne i učinkovite


Danas je u Bijeljini održan treći sastanak Ekspertske grupe za suzbijanje afričke kuge svinja na kojem je razgovarano o pravilniku koji će propisivati biosigurnosne mjere na farmama u cilju suzbijanja i izbijanja zaraznih bolesti, izjavio je Njegoslav Lukić, pomoćnik ministra za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, naglasivši da je na snazi zabrana useljavanja svinja na farme do 21. marta, tako da resorno ministarstvo želi stvoriti uslove za ponovno obnavljanje proizvodnje u svinjogojstvu.“Nijedna zabrana nije popularna, ali, mi moramo shvatiti situaciju u kojoj smo se našli. Afrička kuga svinja je nanijela ogromne gubitke Republici Srpskoj. Direktni gubici iznose više od 25 miliona KM, od čega je Vlada Republike Srpske do sada isplatila više od 21 milion KM farmerima na ime obeštećenja. Postoji dinamika isplate i mi vrlo dobro znamo šta se dešava na terenu. U protekle dvije sedmice sprovodi se kontrola seoskih imanja kako bi se utvrdilo da li se poštuju mjere zabrane useljavanja svinja na imanjima gdje je zabilježena afrička kuga svinja. Nažalost, svjedoci smo da se svi ne ponašaju dovoljno odgovorno. Čak i da imamo vakcinu protiv afričke kuge svinja, to ne bi garantovalo stoodstotnu sigurnost, da se neće ponovo pojaviti virus na farmama. Što se tiče biosigurnosnih mjera na farmama, njihov cilj je da se spriječi ulazak virusa afričke kuge svinja na farme. To se odnosi i na porodična gazdinstva. Sve ove mjere ćemo predstaviti danas i semberskim farmerima. Prijedloge i sugestije ćemo ugraditi u tekst pomenutog pravilnika”, izjavio je Lukić, naglasivši da je pravilnik u fazi nacrta, te da će vrlo brzo ugledati svjetlo dana.

“Ranije je ulazak na farme bio moguć brojnim ljudima, a to u budućnosti neće biti moguće. Zone rizika će na farmama biti jasno obilježene, poštovaće se epidemiološke barijere, farme će biti ograđene kako bi se smanjio kontakt životinja sa različitih imanja, kao i pristup ljudima koji dolaze sa strane. Nove biosigurnosne mjere neće značajnije uticati na proizvodne troškove. Ministarstvo poljoprivrede će kroz pravilnik o kapitalnim investicijama ispratiti novi pravilnik o biosigurnosnim mjerama, kako bi farmeri unaprijedili proizvodnju na svojim farmama”, istakao je Lukić, naglasivši da su i do sada neke farme primjenjivale i poštovale biosigurnosne mjere. 

“Pravilnik nije nikakva apstrakcija. Donijećemo pravilnik sa mjerama koje se mogu ispuniti i svaki farmer će imati obavezu da te mjere sprovodi na svojim farmama. Insistiraćemo na propisnom obilježavanju životinja, na njihovom porijeklu, kako bismo ubuduće mogli da se uspješno borimo protiv ove pošasti”, istakao je Njegoslav Lukić, podsjetivši da se ovih dana pojavio ptičji grip na području Gradiške, u naselju Donja Dolina koje se naslanja na opštinu Srbac, područje sa najrazvijenijom živinarskom proizvodnjom.
“Na sreću, ako se tako može reći, radi se o divljoj populaciji ptica, o labudovima. Lovci su pronašli dvadesetak uginulih ptica. Izvršeno je uzorkovanje i potvrđeno da je riječ o ptičjem gripu. Zbog mjera predostrožnosti donijeli smo adekvatne mjere kako bi se spriječilo širenje ptičjeg gripa na tom području. Ta pojava ne ugrožava izvoz pilećeg mesa u EU, dok će se unutrašnji promet živine odvijati bez ikakvih zabrana”, izjavio je Lukić. 

Dragan Knežević, direktor Veterinarskog instituta “Vaso Butozan” izjavio je da je osnovni cilj donošenja pravilnika o biosigurnosnim mjerama na farmama, da se smanji nivo rizika u proizvodnji svinja.“Želimo da spriječimo ponovni ulazak virusa na farme nakon što se proizvodnja svinja obnovi. Kod nas je devedeset odsto ekstenzivne proizvodnje svinja, radi se o nebranjenom prostoru i donošenjem pravilnika obezbijedićemo veći stepen biosigurnosti za sve zarazne bolesti, ne samo za afričku kugu svinja”, kaže Knežević.

Drago Nedić, predsjednik Ekspertske grupe za suzbijanje afričke kuge svinja, izjavio je da nove biosigurnosne mjere treba da spriječe ulazak bilo kog patogena na farme, koji bi mogao izazvati neke probleme.“Želimo da promijenimo navike, da obezbijedimo drugačiji pristup u proizvodnji mesa na farmama, kako bismo dobili bolje prinose i bolje efekte. Ovo je problem kompletnog društva, jer će biosigurnosne mjere biti od velike koristi farmerima u Republici Srpskoj”, istakao je Nedić, naglasivši da će pranje ruku, dezinfekcija obuće, sprečavanje nekontrolisanih ulazaka na farme smanjiti štete koje smo do sada imali i uticati na bezbjedniju proizvodnju.