Srpska formira tim za prevenciju nasilja u školama :: Semberija INFO ::

 

Srpska formira tim za prevenciju nasilja u školama


Na prijedlog Ministarstva prosvjete i kulture Vlada Republike srpske formiraće interresorni tim koji će biti zadužen za sprovođenje 11 prioriteta, između ostalog i unapređenje zakonodavnog okvira za prevenciju nasilja, poboljšanje materijalnih i tehničkih uslova te prikupljanje podataka o nasilju.

Takođe , zadatak interresornog tima biće i sprečavanje nasilja unapređenjem nastavnog plana kao i provođenje medijske kampanje o prevencija nasilja u školama.

"Zadatak interresornog tima je da vrši koordinaciju aktivnosti tokom sprovođenja mjera utvrđenih Programom mjera kako bi se unaprijedio protok i razmjena informacija u vezi vršnjačkog nasilja između nadležnih ministarstava", saopšteno je iz Vlade Republike Srpske.

U saopštenju nakon sjednice Vlade RS navedeno je i da je potrebno djelovati na suzbijanju i sprečavanju nasilja na svim nivoima društva, počevši od škole i porodice.

"Odnosi između nastavnika i učenika, načini poučavanja, mjere sigurnosti, uključenost roditelja u školski život djece, kao i odnosi među učenicima oblikuju školsko okruženje i klimu u kojoj se učenici vaspitavaju i obrazuju", saopštili su iz Vlade Republike Srpske.

Vlada je zadužila i Ministarstva prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da u skladu sa raspoloživim sredstvima obezbijede finansiranje prioritenih mjera za jačanje bezbjednosti i sprečavanje nasilja u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima.

Takođe , Ministarstvo prosvjete i kulture zaduženo je da u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave sprovodi aktivnosti na poboljšanju materijalno-tehničkih uslova u školama.

Vlada RS usvojila je i Informaciju o realizaciji aktivnosti za provođenje reforme u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u kojoj se navodi da je Ministarstvo prosvjete i kulture uz podršku Populacionog fonda UN za BiH izradilo Priručnik za nastavnike osnovnih škola pod naslovom "Zdravi životni stilovi", a u okviru kojeg se ukazuje na zdrave životne navike,  kako očuvati mentalno i fizičko zdravlje.

Iz Biroa Vlade RS za odnose s javnošću saopšteno je i da je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo Javni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola Republike Srpske u školskoj 2023/24. godini.

Navedenim konkursom predviđen je upis 10.089 učenika raspoređenih u 455 odjeljenja, odnosno predviđen je upis 2466 učenika u zanimanja trećeg stepena složenosti i 7623 učenika u zanimanja četvrtog stepena složenosti, od čega 1636 učenika gimnazije. U saradnji sa lokalnim zajednicima i predstavnicima privrede definisana su i deficitarna zanimanja u okviru kojih je planiran upis 772 učenika u 23 deficitarna zanimanja, u 36 škola i 23 jedinice lokalne samouprave.

Vlada RS utvrdila je i Nacrt zakona o elektronskom novcu koji predstavlja regulatorni odgovor na pojavu savremenih finansijskih usluga na međunarodnom tržištu, s ciljem stvaranja pravnih preduslova za njihov razvoj na domaćem tržištu putem osnivanja i poslovanja društva za izdavanje elektronskog novca.
 
(Nezavisne)