Profesor Aleksandar Ostojić izabran za prorektora Univerziteta :: Semberija INFO ::

 

Profesor Aleksandar Ostojić izabran za prorektora Univerziteta


Senat Univerziteta u Banjaluci, na 93. sjednici 25. 5. 2023. godine, izabrao je prof. dr Aleksandra Ostojića na poziciju prorektora za naučnoistraživački rad i razvoj Univerziteta.

Dr Aleksandar Ostojić redovni je profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjaluci. Diplomirao i doktorirao je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, a magistrirao na Univerzitetu primijenjenih nauka Vajnštefan u Njemačkoj. Na Poljoprivrednom fakultetu Univerzitetu u Banjaluci zaposlen je od 2004. godine, gdje je biran u saradnička i nastavnička zvanja. U svojoj karijeri obavljao je dužnost dekana Poljoprivrednog fakulteta, te člana Senata Univerziteta u Banjaluci. Bio je rukovodilac Studijskog programa agrarna ekonomija i ruralni razvoj na Poljoprivrednom fakultetu, a rukovodi Institutom za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj.

Redovni je profesor na užoj naučnoj oblasti ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj, a nastavu izvodi na svim ciklusima studija. Takođe, član je redakcionih odbora naučnih časopisa, autor i koautor većeg broja knjiga i naučnih radova, te učesnik niza projekata.