JU Javni fond za dječiju zaštitu - Redovne isplate počele danas, 7. februara 2023. :: Semberija INFO ::

 

JU Javni fond za dječiju zaštitu - Redovne isplate počele danas, 7. februara 2023.


           Redovna  isplata  prava   na   dodatak  na  djecu,  prava na  materinski  dodatak,  prava   na   pomoć   za   opremu   novorođenčeta,   prava   na pronatalitetnu   naknadu  za  trećerođeno  i  četvrtorođeno  dijete  i  prava  na  naknadu roditelju – njegovatelju   ili   njegovatelju za mjesec  januar 2023. godine  počinje  danas, 7. februara 2023. godine (utorak).
 
           Januarska isplata dodatka na djecu obuhvata 21.362 djece, odnosno 12.184 korisnika – roditelja, za prvo, drugo, treće i četvrto dijete, kao i za djecu vulnerabilnih kategorija. Za isplatu ovog prava obezbijeđeno je ukupno 3.084.013,60 KM.

             Materinskim dodatkom za mjesec januar obuhvaćeno je 4.676 majki-porodilja, a za isplatu ovog prava je izdvojeno 1.893.780,00 KM.

            Danas počinje i isplata prava na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete. Pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete ostvarilo je 197 majki/porodilja, odnosno 177 trećerođene  i 31 četvrtorođeno dijete. Za isplatu ovog prava izdvojeno je 120.150,00 KM.
Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 376.000,00 KM za 737 porodilja/majki, odnosno 752 djece/novorođenčadi.

            Isplatom za mjesec januar za pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju izdvojeno je ukupno 432.790,00 KM,  za ukupno 666 roditelja/njegovatelja.
 
           Obavještavaju se korisnici da se za ostvarivanje i preispitivanje uslova za ostvarivanje prava mogu obratiti poslovnicama JU Javnog fonda za dječiju zaštitu, u mjestima u kojima imaju prebivalište.


JU Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske