OTVOREN DEMONSTRATIVNI CENTAR ZA KINESKU POLjOPRIVREDNU OPREMU :: Semberija INFO ::

 

OTVOREN DEMONSTRATIVNI CENTAR ZA KINESKU POLjOPRIVREDNU OPREMU


U okviru Foruma za međunarodnu saradnju i razvoj poljoprivrednog osavremenjivanja „Pojas i put“ 18. novembra 2022. godine, svečano je otvoren Demonstrativni centar Istočne Evrope za kinesku poljoprivrednu opremu (ICAAE), a svečanoj ceremoniji je u ime Univerziteta u Banjoj Luci, onlajn prisustvovao prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta prof. dr Miroslav Malinović.


 
Podsjetimo, uspostavljanje Centra je realizovano kroz trilateralnu saradnju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Điangsu. Shodno tome, aktivnosti na kojima će kroz Demonstrativni centar raditi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet Univerziteta Điangsu, između ostalog uključuju zajedničku obuku državnih službenika i predstavnika istraživačkih ustanova i kompanija o primjeni i održavanju poljoprivredne mehanizacije i sigurnosti hrane, kao i zajednička istraživanja sa fokusom na poljoprivredne i prehrambene tehnologije i nove ekonomije sa novim industrijama i poslovnim modelima u kontekstu nove industrijske revolucije.
 
Takođe, plan je da se i radi na organizaciji svjetskog foruma o poljoprivrednoj mehanizaciji i prehrambenoj tehnologiji. Plan je i da se radi na izgradnji mreže međunarodnih i nacionalnih industrijskih lidera, stručnjaka za industrijski dizajn. Radiće se i na usvajanju novih znanja iz oblasti poljoprivrede, a koji će biti od velike koristi u budućem radu nastavnicima i saradnicima Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.