Zadovoljavajuće stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Bijeljina za mjesec januar 2019. godine :: Semberija INFO ::

 

Zadovoljavajuće stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Bijeljina za mjesec januar 2019. godine


         U prostorijama Policijske uprave Bijeljina održana je redovna  pres konferencija za novinare povodom prezentovanja rezultata rada za januar  2019. godine. Konferenciji je prisustvovao načelnik Policijske uprave Bijeljina  Žarko Ćosić, načelnik Sektora kriminalističke policije Srđan Gajić, načelnik Sektora policije Stjepan Terzić i inspektor za bezbjednost saobraćaja  Radenko Knežević.
 
         Uvodnim izlaganjem, prisutnima se obratio načelnik Policijske uprave Žarko Ćosić koji je istakao da je stanje bezbjednosti koje operativno pokriva Policijska uprava Bijeljina zadovoljavajuća, te da je trend opadanja krivičnih djela i dalje prisutan i  da su na području uprave u januaru evidentirano 66 krivičnih djela što je za oko 10 % manje nego u uporednom periodu prošle  godine.
 
             Stanje bezbjednosti u drugim statističkim pokazateljima ukazuje na tendenciju pada krivičnih djela , tako da se stanje bezbjednosti može ocijeniti kao zadovoljavajuće.
 
          Načelnik Ćosić je istakao da su u proteklom mjesecu  evidentirano 66  krivičnih djela, od čega su 54  krivična djela opšteg kriminaliteta, šest krivičnih djela se odnose na privredni kriminalitet, tri  djela na zloupotrebu opojnih droga i tri  krivična djela protiv bezbjednosti saobraćaja.
 
           Srđan Gajić , Načelnik Sektora kriminalističke  policije, je istakao da su policijski službenici PU Bijeljina u proteklom mjesecu evidentirali 66 krivičnih djela, nadležnim tužilaštvima su podnijeli 59  izvještaja o počinjenom krivičnom djelu, protiv 50 lice od čega je 18  povratnika u izvršenju krivičnih djela i tri  maloljetnika.
 
          Kada su u pitanju djela iz oblasti opšteg kriminaliteta ukupno su izvršena 54 krivična djela, a nadležnim tužilaštvima je podneseno 51  izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv 40  lica. Koeficijent ukupne rasvijetljenosti ovih krivičnih djela iznosi  oko 63%.
 
         U oblasti zloupotrebe opojnih droga, u prošlom mjesecu  otkrivena su tri  krivičnia   djela, a podnesena  su dva izvještaja protiv tri  lica od čega je jedan povratnik u izvršenju krivičnih djela.
 
          U  izvještajnom periodu u oblasti privrednog kriminaliteta otkrivena su pet krivičnih  djela, a  za počinjena krivična djela privrednog kriminaliteta podnesena su dva  izvještaja  protiv četiri  lica.
 
          Načelnik Sektora policije Stjepan Terzić istakao je da je u proteklom mjesecu  2019. godine, na području PU Bijeljina, evidentirano 29 narušavanja javnog reda i mira što je u poređenju sa prošlom godinom za  oko 47% manje. U ovoj oblasti evidentirano su 47 prekršaja - što je u poređenju sa prošlom godinom  za oko 26% manje.
 
                 Inspektor Knežević je istakao da je u januaru  2019. godine na području PU Bijeljina ukupno evidentirano 96 saobraćajnih nezgoda , što je više za oko 10% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Sa nastradalim licima evidentirano je 16 saobraćajnih nezgoda od čega jedna sa poginulim licima i teško povrijeđenim licima dok je sa lakim tjelesnim povredama evidentirano 14 saobraćajnih nezgoda, a sa materijalnom štetom 80 saobraćajnih nezgoda.
 
            U cilju poboljšanja stanja u oblasti  bezbjednosti saobraćaja, Policijska uprava Bijeljina, apeluje  na vozače da poštuju zakonske obaveze u pogledu posjedovanja i korišćenja zimske opreme, te da u saobraćaju učestvuju sa tehnički ispravnim vozilima, da ne konzumiraju alkohol kao i narkotička sredstva i tako zaštite sebe, ali i druge učesnike u saobraćaju.
 
          Načelnik Uprave na kraju svog izlaganja dodao, da su tokom praznika građani  poslušali apele policije i tom prilikom nije bilo evidentiranih slučajeva nezakonite upotrebe pirotehničkih sredstava kao ni vatrenog oružja. 
  
        Povodom početka drugog polugodišta školske 2018/2019. godine, policijski službenici pojačali su svoje prisustvo na terenu u cilju veće bezbjednosti naših najmlađih sugrađana. Takođe, načelnik je istakao da će policijski službenici i u narednom periodu pojačati svoje prisustvo na terenu , a sve sa ciljem održavanja povoljne bezbjednosne situacije.

Izvor: Policijska uprava Bijeljina