Sa šefom Misije OEBS-a :: Semberija INFO ::

 

Sa šefom Misije OEBS-a


Predsjednik i počasni predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović i Mladen Ivanić sastali su se danas u Banjaluci sa šefom Misije OEBS-a u BiH, ambasadorom Brusom Bertonom.

Tokom sastanka Borenović i Ivanić su istakli potrebu za izmjenama Izbornog zakona u smislu koji bi garantovao regularnost budućih izbora i kojim bi stvarna izborna volja građana mogla biti ispoštovana: 
„Izuzetno je značajno ozbiljno uzeti u obzir preporuke Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) čiji izvještaj o sprovođenju izbora u BiH govori o brojnim neregularnostima koje su se dešavale tokom izbornog procesa“, rekao je Borenović.

Jedan od prioriteta PDP-a, kako su naglasili Borenović i Ivanić tokom sastanka, biće i zakonsko regulisanje javnih medija koji moraju biti u službi nepristrasnog, objektivnog i istinitog informisanja.
Jedna od tri ključne teme razgovora bila je i potreba za efikasnijim pravosuđem, kao jednim od stubova demokratskog društva u kojem građani mogu ostvariti svoja prava i pravdu u punom kapacitetu.