Saopštenje Načelnika pet majevičkih opština u vezi sa deminiranjem u okviru projekta "Majevica bez mina" :: Semberija INFO ::

 

Saopštenje Načelnika pet majevičkih opština u vezi sa deminiranjem u okviru projekta "Majevica bez mina"


Na ovaj način želimo istaknuti važnost akcije deminiranja koja se već više od godinu dana provodi u pet opština/općina na području Majevice (Čelić, Lopare, Sapna, Teočak i Ugljevik). Ova inicijativa nosi naziv "Majevica bez mina" i pokrenuta je zahvaljujući značajnim financijskim sredstvima koja je Vlada Njemačke odobrila za tu svrhu 2022. godine, nakon što je prepoznala zajednički trud i napore ovih pet lokalnih zajednica u cilju unapređenja turizma kao jedinstven primjer međuentitetske suradnje i zajedničke vizije bolje budućnosti.

Na osnovu podataka Centra za uklanjanje mina BiH (BH MAC) iz 2022. godine, odnosno prije početka implementacije projekta, ukupna preliminarna sumnjiva površina od mina je bila 30.499.511 m2 (Čelić sa 9.503.040 m2, Lopare 4.830.000 m2, Sapna sa 13.820.771 m2, Teočak 1.940.000 m2 i Ugljevik 405.700 m2). Do početka oktobra 2023. godine, postignuti su značajni rezultati u svim pet lokalnih zajednica i očekuje se da bi do kraja 2024. godine svih pet lokalnih zajednica trebale u potpunosti biti oslobođene od mina, što je ključni preduslov za razvoj, investicije i bolju perspektivu za ostanak mladih ljudi.

Želimo još jednom naglasiti ulogu i važnost partnera i zahvaliti Vladi Federalne Republike Njemačke na prepoznavanju i rješavanju našeg zajedničkog najvećeg problema. Posebno zahvaljujemo Vojnom atašeu Ambasade Njemačke u BiH, pukovniku Franz-Josefu Nolteu, koji je prepoznao vrijednost našeg zajedničkog rada, pokrenuo čitav proces, uložio veliko vrijeme i trud u prikupljanje svih potrebnih podataka i predstavio naš problem svojoj Vladi kao vrijedan rješavanja.