EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 01.03.2024. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 01.03.2024.


RJ/Poslovnica  
Područje bez napajanja
 
Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Ugljevik  
Naselja: Podgora, Brijest,
Savići, ​Manojlovići i Završje
 
08:00 17:00
 
Bijeljina
(Dragaljevac)
 
S. Dragaljevac 2 08:30 12:00